Back Bounce

Den ekonomiska forskningen tar ofta steg framåt när det händer saker i ekonomin. Det är kanske inte så konstigt. Nu pekar The Economist på flera saker som gör att vi kanske inte ska förvänta oss en snabb återhämtning. Ytterst spännande fördjupade artiklar.

Asien har sett remarkabel återhämtning. Helt i enlighet med gamla teorier. Man bara startar maskiner som står still, vilket tillåter en snabb återhämtning.

Jag funderade lite och funderade på varför detta inte fungerar på en ekonomi med ett hög grad av tjänsteproduktion.

Jag har en egen teori (tror jag). I hög konjunktur börjar både företag och privatpersoner att köpa tjänster som inte behövs eller är företagsekonomiskt motiverade (eller där denna koppling inte är helt uppenbar eller leder till en snabb avkastning).

När låg konjunkturen slår till stryps efterfrågan relativt snabbt, dock inte lika fort som efterfrågan på varor, eftersom man har bindningstider, abonnemang  och projekt som måste avslutas.

Problemet är att när man bara trycker på knappen i fabriken så måste tjänstesektorn ofta packa om och förnya sitt budskap och sina produkter. Oftast har personalen dessutom spridits vind för våg.

Kontentan av ovanstående resonemang. Sälj inte tjänster  inte fyller  ett verkligt behov och tillför direkt kundnytta.

A special report on the world economy: : The long climb | The Economist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *