Åldersnojja

Jag vill väl inte direkt kalla mig en klimatalarmist. Jag tror inte att domedagen står inför dörren inom en snar framtid. Jag är snarast klimatmedveten. Det finns en icke negligeabel risk för att vi genom vårt utsläpp av växthusgaser har gjort skada på vår planet.

Jag har sett ett litet samband. Det är dock inte säkerställt. Det verkar vara så att de så kallade klimatskeptikerna oftast är äldre medan miljöaktivister oftast är yngre. Det är givetvis grova generaliseringar. Min förklaringsmodell för detta är det faktum är följande.

Efterhand som vi blir äldre och mer erfarna får vi en tendens att vi tar ställning och fattar beslut utifrån vad vi redan vet, eller utifrån vår erfarenhet. Vi blir sämre och sämre på att ta till oss ny kunskap, utvärdera hela bilden eller att förändra vårt synsätt. Detta är orsaken till att äldre chefer oftast fattar korrekta beslut snabbare än yngre chefer.

Baksidan av detta är att beslut fattade på erfarenhet och känsla kan slå extremt fel om förutsättningarna förändras.  Om jag hade varit 70 år skulle jag så klart i större utsträckning utgå från att det skulle se likadant ut om tio år än om jag var 20.  Förra gången vi stod inför en liknande brytning var på 60-talet då den yngre generationen förkastade den äldre generationens värderingar och livsstil. För alla klimatskeptiker som var med då kan det vara på plats att dra en parallell.

Dessutom kan det finnas en psykologisk spärr. Om det är så att vi har orsakat skada på vår planet så är den individuella skulden större ju längre man varit med. Det kanske utlöser en förträngningsmekanism. Det är dessutom så att äldre troligen orsakar större utsläpp och därmed behöver göra större uppoffringar om man erkänner att det finns ett behov av att agera.

Men det är klart jag kan ha helt fel. Jag är tillräckligt ung för att kunna ändra mig om någon har en bättre idé eller kan påvisa att jag har fel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *