Puckeln

Det var enklare förr. Inte minst när man lovade sina anställda en framtida pension. Då räckte det med ett löfte. Nu har vi en tryggande lag som reglerar hur den som lovar att något även måste sätta av pengar så att det går att infria löftet.

Både Ystad Kommun och Region Skåne har stora pensionsskulder som man inte har gjort några avsättningar förr. I Ystad Kommuns årsredovisning för 2008 uppgick denna del av kommunens pensionsskuld till 594 000 000 kronor (594 miljoner). Det är pengar som måste trollas fram i kommande budgetar.

utdrag från kommunens årsredovisning 2008

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala
pensionsskulden uppgår till 638,6 mkr, varav 594,1 mkr
avser ansvarsförbindelse. Det innebär att ca 93 % ligger
utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning
i balansräkningen sjunker soliditeten från 56 % till 29 %.
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld
eftersom några medel inte finns fonderade
för att möta de betalningar som kommer att uppstå när
skulden ska regleras. Att infria dessa pensionsåtagande
utan att behöva göra neddragningar av den kommunala
verksamheten verkar nästintill omöjligt.

Jag kontaktade Marcus Nilsson som är ekonomichef på Ystad Kommun för att få reda på hur resonemanget har gått kring hur problemet ska hanteras. I min värld bör man vidta åtgärder för att lösa saker så fort man får informationen. Tydligen finns det ganska exakta prognoser på hur utbetalningarna kommer att falla ut. Det är det nedersta fältet som är mörkgrönt.  Dessutom ser man att de totala pensionskostnaderna kommer att öka fram till och med 2030 för att sedan ligga kvar på en nivå som överstiger dagens nivå.

Hur har då andra hanterat detta? Marcus Nilsson svarade så här på frågan

”Det finns olika metoder för att jämna ut pensionskostnaderna och det ser väldigt olika ut hur kommunerna har gjort. Många, likt Ystad sätter av medel för pensionskostnader (relaterat till ansvarsförbindelsen) löpande i budgeten. En relativt stor del har löst in några pensionsår, kopplat till stora pensionsavgångar för 40-talister osv. Vissa kommuner har gjort egna placeringar för att möta ökade utbetalningar och satt av medel för delar av ansvarsförbindelsen. Ett mindre antal kommuner har täckt in hela ansvarsförbindelsen.”

Varför har då inte Ystad gjort någonting utan tar det som det kommer.  Än en gång Marcus Nilsson

”Då vi under lång tid haft och har mycket stora investeringar så har den politiska viljan varit att försöka egenfinansiera så mycket som det går av investeringarna. Att göra avsättningar till pensionerna intjänade innan 1998 har inte prioriterats.”

En ökning av pensionskostnaderna med 15 miljoner per år är ju ingen katastrof, men det ska tas ur framtida budgetar och ingen vet hur det ser ut om 30 år. Då kanske vi behöver varenda krona på annat håll. Vissa  saker kommer troligen att kosta mer inte minst äldrevård, sjukvård, hemtjänst m.m.

Nu finns det tillgångar att avyttra  Ystad Bostäder, Ystad Saltsjöbad, mark och andra tillgångar där man hitta en marknad. Däremot är jag orolig om kommunen gör stora investeringar i infrastruktur som vi inte kan byta mot kontanter på ett enkelt och snabbt sätt. I värsta fall säljer man realiserbara tillgångar och köper infrastruktur, eller ännu värre förstärker årets budget så att det bara går ner i det svarta hålet.

Nu pratas det om att investera mycket mycket pengar i Dragongatan, i Västra hamnen* samt säkert ett helt gäng andra infrastruktursatsningar. Det kan säkert finnas en poäng i att satsa offensivt och öka befolkningsunderlaget. Då blir vi fler som får vara med och betala pensionskalaset, men jag hade gärna sett en mer försiktig hållning och att man redan nu började sätta av pengar för att  täcka delar av skulden.

Under den senaste högkonjunkturen satte man inte av en krona. De som sitter nu har suttit med så pass länge att de hade haft tid att göra något åt det om det fanns en vilja. Det gäller både Sossarna och Alliansen. De kanske inte tänker på att framtida indragningar i det som kallas välfärden även kommer att drabba dem.

Men det är klart pensionsskulden är ingen bra valfråga. Den kräver att man kommunicerar långsiktighet och ansvarstagande. Något som väljarna oftast inte prioriterar – eller?

*mer originellt hade varit att kalla det inre hamnen för att särskilja det från Malmös Västra hamnen. Dessutom är den väl snarare norr om Yttre hamnen som är referenspunkten. Vi har ju ingen östra hamnen. Dessutom ligger inre hamnen öster om småbåtshamnen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *