Namnfrågan är det minsta frågetecknet…

Nu är det dags igen. De ledande politikerna i våra Sydöst Skånska kommuner vill slå samman kommunerna. Varför då?

Ett av de argument som har dykt upp är att det påstås bli billigare med en gemensam förvaltningsorganisation. Det kanske det hade kunnat bli om det inte var så att denna skulle samordnas på ett sätt som säkerställde att ingen kände sig förbisedd eller förfördelad. Nej administrativt kommer det sannolikt att kosta minst detsamma.

Ett annat är att vi har samma strategiska mål. Jo – så kanske det är. Man kan väl samverka ändå. Det finns redan ett stort mått av samverkan mellan turistbyråerna m.fl. Detta samarbete kan utvecklas ännu mer i enlighet med det arbete och de förslag som har kommit fram i Navigator Syds seminarier. För att nå några strategiska mål är det nog viktigare att i större grad engagera och samordna näringslivet. Det kan rent av vara kontraproduktivt att slå samman kommunerna då det säkert kommer ta många år innan en ny gemensam organisation satt sig och kan agera kraftfullt. Här hade ett gemensamt marknadsförings-/turismutvecklingsbolag kanske varit på plats. Skött av proffs inte taffliga tjänstemän som får för stor utrymme eftersom de politiska nämnderna bemannas av just det – politiker.

Ett tredje argument är att vi kan få ner kostnaderna genom stordriftsfördelar. Här finns redan en del samarbeten som ger just dessa stordriftsfördelar. Fortsätt utveckla det när det är lönsamt och realistiskt. Snälla gör det inte till ett självändamål att samordna verksamheter. Vissa saker lämpar sig kanske inte för stordrift vilket säker kommer att bli en dyr läxa för skattebetalarna, de anställa och de som använder sig av tjänsterna.

För många börjar det också bli dags att göra något om man inte ska vara helt förpassad till glömskan om några mandatperioder.

För alliansen som styr i Ystad är det ju också attraktivt att kunna få mer tyngd i den borgliga vågen, vilket det blir i en sammanslagen kommun.

Stoppa in en pinne

Förra söndagen så var det ett reserepotage i Sydsvenkan som var ganska tänkvärt. Längst ner i södra delen av Argentina finns Eldslandet. Ett ogästvänligt ställe.  

Hit kan man åka om man vill se smältande glaciärer. I repotaget berättade ett nypensionerat par att de ville ”passa på” innan glaciärerna var borta.

Är det den senste resetrenden? Att åka och titta på klimatförändringens påverkan. Var är då nästa steg polarsafari för att se en drunknande isbjörns kamp, se svältande barn leta efter mat och dö av infektionssjukdomar och översvämmade Bangladeser försöka återskapa sina liv.

En Globetrotter i elände – Nej lite moral hade varit på sin plats. Om man är så medveten om vad som händer i vår omvärld så har man ju ett ansvar. Att flyga till avlägsna ställe eller belasta känsliga miljöer för sitt eget höga nöjes skull kan snarare liknas vid att man söker sig till en eldssvåda, inte  bara för att stå bredvid och titta på, utan man passar på att samla lite ved på vägen så att brasan blir lite praktfullare.

http://sydsvenskan.se/resor/article418336/Kylslagna-utsikter.html