Socialisering

I veckan The Economist fanns det en ganska intressant reflektion över hur förskolor kan göra och integration fungerar bättre.  Det är alltid kul att läsa om Sverige när det är skrivet av någon som inte är svensk. De ifrågasätter  och betraktar Sverige utifrån vad det är. Ett extremt samhälle som skiljer sig från de flesta andra.

”Few other countries are likely to try the experiment—Sweden and Denmark spend about €10,000 a year per preschool pupil. Expect to hear more, though, about clashes between parental freedom and integration. The Nordics may be an extreme case, but their debate has lessons for all Europe.”

Ibland tycker jag att vi låter barnens behov stå tillbaka för andra värden. Jag tror att det bästa för barn är att vara hemma tills de kan göra sig förstådda och förstå. Det hade inte känts bra att skicka iväg dottern till dagis 6 timmar om dagen vid 18 månaders ålder.

Till viss del tror jag att vi lura oss själva. Om dagis inte är det bästa för barn under tre år – vilket det finns forskare som hävdar – så måste vi göra stora förändringar i samhället. Då är det enklare att förneka, förtränga och lura sig själv. Alternativet är ju att man inte gör det som är bäst för sitt barn.

Dagis är ett experiment. För framstår det som ansvarslöst att göra så stora förändringar som man gjorde när man byggde upp dagissystemet utan kunskap om hur barn påverkas.

Eftersom barnen numera utsätts för pedagogik redan vid två års åldern är det konstigt att det bara går sämre och sämre för dem i skolorna. De har fler och fler bokstavsdiagnoser och mår i allmänhet sämre nu. Det finns många barn som äter antidepressiv medicin. Något verkar vara fel.


Vänstertalibanen

Det finns så många orsaker att jag tycker att Lars Ohly borde förpassas ut i den kyla där han så gärna hade skickas dissidenter. Jag läste ett strålande inlägg på Fokus där de pekar på hur omöjligt det är att inta Ohlys hållning i Afghanistan frågan. I och för sig är han i gott sällskap när det gäller antiamerikanism. Det blev helt uppenbart i samband med jordbävningskatastrofen på Haiti. Då anklagade Frankrike USA för att göra för mycket och Hugo Chaves sa att det var en fullskalig invasion.

”Ohlys reflexmässiga antiamerikanism fungerar inte i en värld där Obama har efterträtt Bush. Berlin­muren har liksom fallit en gång till. Men polletten trillar inte ner. Vänsterpartiet liknar alltmer en avslagen födelsedagsfest hemma hos Hugo Chávez.”

Jag kan bara hålla med. Samtidigt vill jag gärna ha kvar Ohly i röran fram tills valet. Han och Mona i kombination framstår som ett så skrämmande regeringsalternativ så att de flesta borde dra öronen åt sig när det är skarpt läge i röst båset.

Fokus » Dags att dumpa Lars Ohly.

Valbar

Efter en inspirerande dag på Ystad Spa & Konferens har jag valt att ställa upp för val till fullmäktige.

Dessutom har jag fått upp ögonen för skolorna. Skolorna är viktiga ur många perspektiv. Inte minst eftersom skolorna är vår största möjlighet att ge alla samma livschanser. I princip tycker jag att varje individ ska ha samma möjlighet att utbilda sig oavsett föräldrarnas bakgrund. Sen kan man inte komma ifrån att vi har skilda förutsättningar att tillgodogöra oss utbildning. Beroende på genetisk disposition och sociala förutsättningar.

Bra skolor kan också bli en avgörande faktor för att locka barnfamiljer att bosätta sig Ystad. Om vi inte ska bli en pensionärsstad behöver vi barnfamiljer. Det viktigaste som jag kan ge mitt barn är möjligheten till utbildning.

Inte minst är utbildning viktigt för individen. Utbildning ger oss möjlighet att ifrågasätta och analysera. Den ger oss självständighet och möjlighet till försörjning.  Utbildade människor är en grundläggande faktor för en fungerande demokrati.

Eftersom jag har drabbats av 80-talets urvattnade variant på skola där elevdemokrati var viktigare än lärande kan jag nog tillföra en en del. Vad jag har förstått så har det blivit ännu värre. Nu kallas det flum-skola. Om det jag gick på var bättre än det är nu blir jag riktigt rädd.

Dessutom tror jag att det finns ett ganska enkelt recept. Dra ner på byråkratin. Mer makt till lärarna. Håll lärarna ansvariga för hur det går för eleverna. Koppla löneutvecklingen till resultat. En självklarhet i de flesta branscher.

Istället för att ledningen berättar för lärarna hur de ska göra eller inte göra så ska det vara tydlig med vilka kunskapsmål som finns, ange riktlinjer och resurser men framför allt utvärdera och följ upp resultaten.

Tunnelsyn

Sitter på tåget på väg hem från Jönköping. Uppkopplad och effektiv. Då kommer jag osökt att tänka på Hallandsåstunneln. Man skulle spara in några minuter eller hur det nu var.  Kostnad än så länge 10 miljarder. Samhällsvinst 0. Då kan man ställa det i relation till den samhällsnytta vi har fått genom att skapa möjlighet att ansluta sig till internet på tåget. Samhällsnytta jättestor. Kostnad mindre än 10 miljarder.

Förlorade år

Kärnkraftsfrågan lever igen. Efter många år í kylan är nu kärnkraft i ropet igen.  Nu ska man kanske inte ta alltför hög ton vad det gäller riksdagens beslut – eller om man så vill icke beslut – att avveckla kärnkraften. Då verkade det inte så dumt. Vi hade Tjernobyl i färskt minne och hotet om ett nära förestående kärnvapenkrig hade hängt över hela världen under kalla krigets dagar. Riskdagen trodde att de genom att fatta ett beslut om avveckling så skulle man stimulera framväxten av nya energislag som kunde ersätta kärnkraften. Så har det inte blivit. Det finns inget bra alternativ till kärnkraft.

Sverige var nog inte det enda landet som intog ett restriktiv hållning till kärnkraften. Konsekvensen ser vi nu. Istället för en utvecklad kärnkraft sitter vi med kraftverk som i princip bygger på samma teknik som på 50-talet. Tänk så långt forskningen hade hunnit på 20 år om det hade funnits ett stöd för en fortsatt utveckling av kärnkraften. En bränslestav innehåller fortfarande 96 procent av sitt uran när den tas ur drift. 96 procent!

Ett ljus i tunneln är att vårt slutförvarade bränsle kommer att gå från att vara en belastning till tillgång så fort det kommer reaktorer som kan få ut mer energi ur materialet. Det kan vissa sig vara en ganska bra investering om vi har lite tur.

Inside story: Nuclear’s next generation | The Economist.

Emigrantens klagan

Jag känner mig ganska integrerad i Ystad. Jag har fått jobba för det. Som nyanländ krävdes det att jag bjöd til och försökte lära mig hur det fungerar i Ystad.

Man ska inte sticka under stol med att den mer dynamiska arbetsmarknaden och det faktum att Malmö är en mer dynamisk stad då och då utgör en lockelse. Nu visar det sig att mina möjligheter att återvända hela tiden minskar.

Skolorna i Ystad är långt mycket bättre än Malmös. Det tror vi skulle bli bättre på att berätta.

Malmöelever halkar efter – Malmö – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Morotspiska

Mer än man tror ligger i hur man utrycker sig. Det visar sig inte minst i en undersökning som tydligt visar hur man kan använda det faktum att vi anstränger oss mer för att behålla det vi har –  än vi anstränger oss för att skaffa mer.

At the beginning of the week, some groups of workers were told that they would receive a bonus of 80 yuan ($12) at the end of the week if they met a given production target. Other groups were told that they had “provisionally” been awarded the same bonus, also due at the end of the week, but that they would “lose” it if their productivity fell short of the same threshold.

Designing rewards: Carrots dressed as sticks | The Economist.