Brainstorm

För att fatta det bästa beslutet eller hitta nya lösningar krävs det oftast att man angriper ett problem förutsättningslöst. Gärna att man sitter och brainstormar som det heter. Alla alternativ samlas upp och beaktas. Hur galna eller out of the box de än är.

Detta är något vi borde bli bättre på inom politiken. Om vi hade samla in fler alternativ skulle vi nog ofta kunna  hitta bättre lösningar. Det finns några ljusningar i form av möjligheten att lämna medborgarförslag, och att kommunen öppnat upp för att föra en dialog med invånarna exempelvis i planfrågor. Men det är ändå oftast politiker eller tjänstemän som kommer med idéer och lösningar.

Jag hade tyckt att det hade varit häftigt om vi hade en tävling. Hur ser ditt Ystad ut om 20 år? Vem vet vilka förslag som finns ute runt köksbord och i fika rum, men säkert är att många hade engagerat sig och vi hade fått en mängd nya intressanta idéer att fundera på.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *