Goda exempel

Jag har tidigare nämnt SKL:s rapport från 2009 där man lyfter fram goda exempel och drar slutsatser om vad som krävs av en kommun för att lyckas med skolan. SKL har undersökt hur olika kommuner har valt att arbeta med skolan. Utifrån detta har man försökt att dra slutsatser om vad som funkar och inte funkar. Här kommer ett kort referat av slutsatserna:

Vi har sett att framgångsrika skolkommuner:

› 1. Har bra ledare

› 2. Lyfter fram kompetenta lärare

› 3. Har höga förväntningar

› 4.Tar reda på hur det går

› 5.Har fungerande relationer

› 6.Har tydlig ansvarsfördelning

› 7.Fångar upp elever med svårigheter

› 8.Har enats om skolans mål

För mig är det mesta av detta självklarheter. Med det inte sagt att jag kunde kommit på det själv. Rapporten är fylld av konkrete tips på hur man kan gå tillväga.

Här kommer några av de jag tycker är bäst:

  • på politisk nivå präglas av att politiken tar ansvar för resultaten, ställer rätt frågor, inte ändrar mål och strategier för ofta och att det finns en tydlig rollfördelning samt ett förtroende mellan politiker och tjänstemän.
  • använda lönesättningen som ett instrument för att premiera duktiga lärare.
  • ha höga förväntningar på alla i organisationen – elever, lärare, tjänstemän och politiker.
  • det finns en uppföljning av såväl kunskapsresultat som andra mer ”mjuka” värden.
  • Formulera tydligt vad som förväntas av olika uppdrag, till exempel som medarbetare och chef. Detta blir ett stöd i kommunikationen.
  • har en tydlig delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter.
  • det finns rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når målen, till exempel i form av kunskapskontroller.
  • den underlättas av att det finns god kommunikation och ömsesidigt förtroende, till exempel genom forum för dialog och samarbete.

För de kommuner som inte riktigt lyckats är det bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. De flesta av de här sakerna kostar dessutom inte pengar utan är snarare en besparing. Inte minst på sikt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *