Liberala Ystad

Jag har tagit initiativet till en liberal blogg Liberala Ystad.se.

Liberala Ystad är ett forum där liberaler har möjlighet att föra fram sitt budskap oavsett partitillhörighet. Ambitionen är att inläggen på Liberala Ystad ska grunda sig på de liberala grundvärdena nämligen andlig och materiell frihet samt solidaritet mellan människor.

I den politiska debatten är vi enligt mig alltför dåliga på att ta stöd av vår ideologi – eller i alla fall dåliga på att argumentera och förklara utifrån ideologi. Utan ideologi är en politiker bara en tyckare.

Jag hoppas att detta kan bli ett startskott för en återideologisering av politiken. Att vara liberal politiker innebär att man representerar något som är större än en själv, något som förpliktigar att vårda  ett värdefullt arv.

Jag och Karin Olsson Lindström har skrivit ett gemensamt inlägg angående ett förslag att kommunen ska ansöka om att bli något som kallas Fairtrade city.

Är du intresserad av att bli skribent så är det bara att höra av dig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *