Känsla för rättvisa

Varför använder vi begreppet rättvisa? Varifrån kommer vår känsla för rättvisa? Nu har forskare vid Universitet i British Colombia gjort en spännande marknad och upptäckt att vår känsla är starkt kopplad till hur mycket handel vi har med andra.

The problem with this idea is that the concept of fairness varies a lot, depending on which society it happens to come from—something that does not sit well with the idea that it is an evolved psychological tool. Another suggestion, then, is that fairness is a social construct that emerged recently in response to cultural changes such as the development of trade. It may also, some suggest, be bound up with the rise of organised religion.

Forskarna fann följande genom att studera ett antal ganska isolerade folkslag och jämföra deras uppfattning av rättvisa och hur stor del av hushållets mat som införskaffades via handel med andra.

The results back a cultural explanation of fairness—or, at least, of the variable levels of fairness found in different societies. In fact, those societies that most resemble the anthropological consensus of what Palaeolithic life would have been like (hunting and gathering, with only a modicum of trade) were the ones where fairness seemed to count least. People living in communities that lack market integration display relatively little concern with fairness or with punishing unfairness in transactions. Notions of fairness increase steadily as societies achieve greater market integration (see chart). People from better-integrated societies are also more likely to punish those who do not play fair, even when this is costly to themselves.

Man fann också att samhällen där man hade konverterat till någon av världsreligionerna hade en bättre känsla för rättvisa.

Denna undersökning visar  på att handel är bra. Ett frivilligt utbyte av varor och tjänster mellan individer är en av grunderna för att skapa en känsla för rättvisa hos människan.

The origins of selflessness: Fair play | The Economist.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *