Direktionen och direktören

Det är inte bara jag som undrar över direktionens ansvar för situationen på Sydskånska gymnasiet. Nu får de även kritik av ägarkommunernas  revisorer.

Det är inom tre områden som revisorerna anser att gymnasiedirektionen brustit i tillsyn: ledning och styrning, intern kontroll och brott mot kommunallagens balanskrav.

Revisorerna konstaterar bland annat att man redan 2007 pekat på brister i efterlevnaden av skolans policydokument med personalanknytning. Enligt revisorerna har direktionen inte följt upp och åtgärdat bristerna.

Den underlåtenheten kan ha varit en bidragande orsak till de fortsatta arbetsmiljöproblemen på skolan, menar revisionens ordförande Christer Hovbrand.

Det är tung kritik. Men revisionen tillstyrker ändå att ansavarsfrihet

– Vi kan inte se att man uppsåtligt brustit i ansvar. Men anmärkningen är en tydlig markering. Nu är det upp till ägarkommunerna att ta ställning, säger Christer Hovbrand.

Nej – uppsåt kanske saknas men bristande vaksamhet, engagemang och kompetens verkar det finnas så att det räcker och blir över. En annan fråga som inte handlar om ansvarsfrihet är frågan om ett fortsatt förtroende. Här borde en bedömning göras utifrån uppsåtet och förmågan att bidra till Sydskånska gymnasieförbundets framtid.

Det finns tecken på att i alla fall delar av direktionen redan brister på denna punkter. Uppsåtligen eller inte. Gymnasiedirektionens vice ordförande Karin Arvidsson (S) kommenterar valet av ny gymnasiechef så här.

– Jag har träffat Hans-Inge Persson vid ett tillfälle och fick intrycket att han är en snäll man. Och rektorsgruppen och de fackliga organisationerna var också positiva till tillsättningen. Detta blir säkert bra under den tid uppdraget varar.

Enligt detta uttalande så tycker hon att det är bra att man anställt någon som är snäll efter den ”dumma” Annika Becker. Sen är facket positiva. Då räcker det ju att man i rollen som vice ordförande träffar personen en gång och får ett gott intryck. Det är ju välkänt att det finns många dåliga ledare som kan konsten att göra ett gott intryck. Det blir säkert bra – man har anställt en kompetent och erfaren person – men man kan inte uttrycka sig så här nonchalant. Det är nonchalant mot alla dess vars vardag är beroende av att man får in en kompetent och fungerande ledare i gymnasieförbundet.

Nu hoppas jag att direktionen får på fingrarna av inte bara revisorerna utan även av ägarkommunerna och av sina partikollegor. Annika Becker fick lämna klassrummet, direktionen bör i alla fall få stå i hörnet med dumstruten ett tag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *