Riv upp, gör om

Kommunstyrelsens kupp där man i rekordfart klubbade genom en ny detaljplan för hamnområdet har underkänt av regeringen. Som jag förstår det har man inte förankrat det i översiktsplanen och därmed har planen inte utsatts för den granskning som är tillbörlig.

I sitt överklagande sköt Revhusborna just in sig på att detaljplanen inte tillkommit enligt gällande praxis och att man struntat i att ställa ut planen efter det att man ändrat i den, men också på att man inte utrett konsekvenserna av en ombyggnad i hamnen.

Nu finns det ju bara en revhusbo kvar som kan ställa till det för kommunen, dessutom har lagen ändrats så att kommuner kan göra detaljplaner utan att det finns en övergripande plan.

Att undvika debatt och inte på ett seriöst sätt belysa samtliga alternativ för ett så viktigt område tycker jag är fel. Det kan finnas fler alternativ som på ett bättre sätt tillvaratar Ystads utvecklingspotential. Jag tycker att Plan och  Bygglagen är en dålig lag, men att flytta makten till kommunstyrelserna är om än ännu sämre. För mig är det mest sunda ett avskaffande av kommunens planmonopol.

Min lösning för vad som ska göras med världens ände är enkel. Lägg ut marken till försäljning. Den som räknar med att få mest nytta av marken kommer att betala högst pris och kommunen spar in på både energi, tid och skattepengar.

Hamnplanen rivs upp – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *