Tänder på upphandlingar

Folktandvården i Stockholm har gjort en ny upphandling av tandtekniska tjänster. En upphandling som riskerar att slå ut de mindre labben. Det går att läsa i Tandläkartidningen nr 8 2010.

Som vid all offentlig upphandling har priset en central roll, men kritikerna anser att det också finns andra och nog så betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till, faktorer som det kan vara svårt att mäta, exempelvis kvalitet och patientens enskilda behov och val, samt ett ett nära och professionellt samarbete mellan tandläkare och tandtekniker.

Nu vet jag av det jag har snappat upp på hemmaplan att det inte är så enkelt att man bara kan titta på priset på produkten, exempelvis en protes. Om tandläkaren och tandteknikern ”klickat” och har ett bra samarbete kommer protesen att sitta som en smäck med minimal tidsåtgång. Det är positivt för tandläkaren, patienten och klinikens ekonomi. Det ska inte till mycket krångel för att de sparade kronorna ska övergå till att bli en kostnad.

För att få en modell som fungerar bra både från tandläkarens och patientens perspektiv måste det alltså finnas ett stort utrymme för tandläkaren att välja det labb som han eller hon tycker fungerar bäst. Problem uppstår om tandläkaren inte tar hänsyn till kostnaderna i tillräcklig utsträckning.

Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel på hur lagen om offentlig upphandling inte fungerar som den ska. Vi har en mycket komplex tjänst,  många brukare med individuella preferenser och förmågor både hos vårdgivare och vårdtagare.

Albin Wahlstrand, marknads- och försäljningschef på DP Nova, ett av Sveriges största tandtekniska labb är kritiskt. Inte bara mot hur Stockholm har gjort sin upphandling, utan anser att upphandlingarna i allmänhet är ett ”moras av brister i strategiskt och taktiskt tänk” .

Produkt- och tjänstekvalitet utvärderas egentligen inte alls, och här har tandläkarna som kollektiv uppgiften att föra över kunskap till tjänstemän om att tandteknik inte an upphandlas som legobitar.

Folktandvården i Stockholm hänvisar till att man är tvungna att följa lagen om offentlig upphandling. Att bryta mot denna kostar både tid, pengar och anseende. Konkurrensverket håller med om att det kan leda till att tandläkarna inom folktandvården får mindre valfrihet än sina privata kollegor. Detta är ett växande problem och Per-Arne Sundbom anser att det är dags att göra ett vägval.

-Antingen är man en del av den offentliga sektorn och ska följa lagen om offentlig upphandling, LUO, eller så bildar man självständiga juridiska personer som frikopplade från kommunallagens rättsprinciper och vars verksamhet ska drivas i vinstsyfte och konkurrera på samma villkor som privata företag.

Det tycker jag låter som det mest rimligt att vara med på samma villkor annars riskerar man att inte kunna locka tandläkaren till sin verksamhet. Men då kan man fråga sig varför landsting och kommuner överhuvudtaget ska bedriva verksamheten.

4 reaktioner till “Tänder på upphandlingar”

  1. 10/10 men de på Ftv ska inte tänka om ekonomi de ska ha bra "timmintäkt", eller …

  2. Hej

    Tack för kommentaren

    Jag ville mest peka på faran med att göra upphandlingar på komplexa tjänster. Det är ju viktigt att Ftv bedriver en rationell verksamhet. I det ryms ju att man ska undvika att göra saker i fler moment än vad som krävs, eller sitta och göra anpassningar på sådant som man är van vid att bara kunna använda.

    Jag är långt i från expert på hur det funkar på ftv runt om i landet, men tycker mest att det verkar handla om att klara av att leverera vård till alla som behöver det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *