Kommunsammanslagning – ett onödigt ont.

Under sommaren och hösten har vi folkpartister fördjupat oss i frågan om en eventuell sammanslagning av Simrishamn-, Tomelilla- och Ystads Kommun. En strategisk framtidsfråga som vi tycker förtjänar att uppmärksammas ett valår.

Förutom att studera den kunskap som finns har vi också gjort mycket för att lyfta över frågan till medborgarna och få deras åsikter. Vi har gjort en utställning och genomfört en kampanj som belyser frågans komplexitet.

Det är en komplex fråga. Att ta ställning i frågan kräver att man funderar över en mängd olika saker. Elementära frågor som varför, vem och hur ställer en mängd följdfrågor som måste besvaras. De absolut viktigaste är så klart vad kan vi vinna, och vad kan vi förlora.

Medborgarna har visat stort intresse för kampanjen och vi har fått in många svar. Inte tillräckligt många för att kunna bearbeta dem statistiskt, men tillräckligt för att dra några enkla slutsatser. För det första kan det konstateras att det saknas samsyn kring vilka kommuner som ska ingå i en framtida sammanslagen kommun. Det finns dessutom de som är starkt negativa i samtliga kommuner som kan förväntas driva en stark opinion mot en sammanslagning. De flesta ser fördelar ur ett ekonomiskt och ur ett kvalitetsperspektiv. Många anser att de största hindren och nackdelarna ligger inom det demokratiska systemet. Att revirstrider och maktkamper kommer att ställa till, och att det blir längre till makten. Svar som ligger helt  i linje med tidigare gjorda undersökningar och forskning på området.

I detta fallet kompliceras det ytterligare av det faktum att vi har en tydlig huvudort i samtliga kommuner. Det finns en starkt koppling mellan kommuntillhörighet och identitet. Något som försvårar en sammanslagning. Min åsikt är att en sammanslagen kommun behöver ha en tydlig huvudort. Det är bättre att vara tydlig med det. Alternativet är att ställa upp på ett kompromissande som bara kommer leda till att de utlovade stordriftsfördelarna uteblir. En centralisering av makt och kompetens är ju en av fördelarna med en sammanslagning. Det centrala måste vara funktion och kompetens inte politiskt rävspel.

En ytterligare komplikation är att vi går in i förhandlingarna med olika motiv och behov. Ystad växer och kommer sannolikt klara sig bra i framtiden, Tomelilla och Simrishamn har starkare motiv för att få till en sammanslagning. Det leder till att vi sätter oss vid ett ganska laddat förhandlingsbord. Ystad kan enkelt tillskrivas storebrorsfasoner för vad som egentligen är en naturlig del i en förhandling där parterna har olika styrkeläge.

Vilka fördelar finns det då att hämta för Ystad? Framförallt får vi råd att hålla oss med den kompetens som krävs för att klara framtidens utmaningar. Det gäller både för tjänstemän och politiker. Stordriftsfördelarna som många förväntar sig ska man nog vara lite försiktig med att utlova. Dessa kan vi dessutom nå genom att samverkan. Detsamma gäller till viss del även kompetensen på tjänstemannasidan. En större kommun skulle enligt teorierna synas bättre och därmed locka fler företag, invånare och turister. Vi har två starka varumärken i regionen Ystad och Österlen. De kombineras redan i marknadsföringssyfte. Det kräver ingen sammanslagning.

Det finns med andra ord på kort- och medellång sikt inga uppenbara behov av en kommunsammanslagning. Jag förespråkar däremot ett långtgående samarbete och en fördjupad integration där det är ekonomiskt gynnsamt och politiskt genomförbart.

Mitt förslag är att vi arbetar fram en formell samarbetspolicy. Syftet är att på sikt minska skillnaderna mellan kommunerna och en nå en fördjupad och utökad samverkan. Som vi ser det riskerar vi att förlora tio år på att genomföra en sammanslagning in de närmaste åren. Energi som ska användas för att arbeta framåt skulle istället riktas inåt.

Vad tycker du? Svara på vår enkät

2 reaktioner till “Kommunsammanslagning – ett onödigt ont.”

  1. Vi har två starka varumärken i regionen Ystad och Österlen. Österlen är ett begrepp som bör tas på allvar. Den eviga diskussionen om var gränserna går finns ju förstås- men Österlen är delat i flera kommuner och hur gör man då EN turistbyrå???

  2. Varumärkena kan förädlas och utvecklas utan en formell sammanslagning av kommunerna. Turistbyråerna har redan ett fungerande samarbete som fördjupas ytterligare. Eller varför inte lägga ut turistinformationen för Ystad och Österlen på en privat aktör som kanske hade tagit lite nya grepp. Ystads turistbyrå har precis fått ett pris men allting kan utvecklas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *