Valfrihet, individualitet och initiativ

En av mina huvudteser är att vi svenskar är vad jag vill kalla sossifierade. Socialister anser att medborgarna ska socialiseras genom skolning. propagande och annan påverkan. Det fungerar. Jag har gått i en skola där alla viktiga begrepp tolkades utifrån en svensk/socialdemokratisk världsbild. Jag måste medvetet bryta mig loss och reflektera över ord som välfärd, solidaritet, rättvisa och jämställdhet. Viktiga ord som de flesta använder och tar innebörden för given.

De flesta människor har den föga smickrande egenskapen att de hellre dumpar över sina problem på någon annan. Det är helt naturligt. Vi människor är ju av naturen lata. Kommer det någon och erbjuder sig att ta ansvar för att lösa mina problem lämnar jag gärna över ansvaret. Problemet blir när man lämnar över ansvaret för sådant som är intimt förknippat med individen. Exempelvis försörjning, skolning och hälsa. Här krävs det enligt mig att  individen tar eget initiativ och ansvar.
Redan i skolorna börjar processen att tona ner individuella skillnader. Är man duktig får man hjälpa de som är sämre. Så att alla blir halvbra i exempelvis matte. För att skapa extraordinära uppfinningar eller starta framgångsrika företag krävs det extraordinära personer. De senaste 50 åren har vi sett hur uppfinnings- och entreprenörskraften har avtagit i en allt snabbare takt. Vi måste tillåta individer att vara individuella, om vi ska skapa utveckling och välstånd. Varje individ ska uppmuntras att utveckla sin individualitet.

När jag växte upp så levererades det mesta av välfärden via kommun, stat eller landsting. Mina föräldrar kunde inte välja en skola som de trodde skulle passa mig. Var man lärare hade man bara en möjlig arbetsgivare. Det samma gällde för en rad yrken. Nu har det visat sig att detta inte var till gagn för varken lärare eller elev. Resursslöseri och ineffektivitet kunde fortgå utan upptäckt eller åtgärd, Nu har vi påbörjat skiftet till ett nytt system som bygger på valfrihet. En resa där det finns en lång väg att gå. Men genom att ge den som ska utnyttja en tjänst – vare sig den finansierad via skattsedel eller ej – möjlighet att välja säkerställer att vi får mest tjänst för pengarna.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *