Många bäckar små

I helgen fick jag höra att EWP har valt att gå vidare med etableringsplanerna i Ystad. Eftersom frågan inte ingår i femklöverns samarbete är den i högsta grad levande. Kd är uttalat mot likaså mpS och M är positiva. Så positiva att de tycker att det är bland det  största som har hänt Ystad kan man läsa i Skånskan.

Miljöpartiet intar en något mer konstruktiv attityd än kd och jag ställer upp på ett av deras krav.

Därför vill man att en kommunal- och samhällsekonomisk analys görs, i vilken man väger industriell hamnverksamhet mot bostäder, kontor och annan kommersiell verksamhet.

För det är i denna grundläggande fråga som vi bör börja. Visst är det frestade att kunna locka 300 nya jobb till Ystad på ett bräde. Det blir ju dessutom så uppenbart och mätbart. Det ska ställas mot den mer osynliga tillväxt som sker inom turism och besöksnäring. Här sker tillväxten mer utspritt. Ett jobb här, ett litet företag där. Det blir lite svårare att ta på och visa upp, och inte minst ta creed för.

Men personligen är jag oerhört skeptiskt till hur Ystad Kommun hanterar ärenden kring hamnen. Man klubbade genom planer i rekordfart i och fick bakläxa i regeringsrätten. Redan nu har länsstyrelsen redan invändningar mot de nya planerna, som egentligen bara är de tidigare planerna som har kompletterats i vissa avseenden.

Till detta ska läggas styrningen av Arena bygget, Pelletsfabriken och den misslyckade ombyggnaden av en vågbrytare i samband med ombyggnaden av hamnen där man först lyckades klanta till det så att vågorna i hamnbassängen slog sönder båten Helen. Den lösningen man gjorde sedan har visat sig försämra läget i småbåtshamnen. Trots att det i mina utifrån betraktandes ögon verkar vara så att konsulten gjort dubbelfel så åtnjuter de fortfarande kommunens förtroende.

Jag har inga betänkligheter om att man vill göra det bästa kommunen och ta tillvara på skattepengarnas pengar. Men ibland räcker inte vilja. Det som är betryggande är att det finns krafter som kommer att kämpa emot. Det kommer att ställa krav på en noggrann och saklig hantering av ärendet.

Personligen vill jag dra en parallell till biologin. En sjö som får sitt tillflöde via många många små bäckar är mindre känslig för störningar än den som har sitt tillflöde från en eller ett par källor.

5 reaktioner till “Många bäckar små”

 1. Bra artikel! Om det ändå vore så väl att EWP skulle ”kunna locka 300 nya jobb till Ystad på ett bräde.” Det har lockat 12 nya jobb till Malmö i år och är absolut inte intresserade av att flytta till Ystad och starta om med ny outbildad/oerfaren arbetskraft. Nä pendeltågen kommer att vara fulla av fabriksarbetare som kommer att hjälpa Malmös ekonomi att växa då kommunalskatten betalas där du bor och inte där du jobbar.

  Denna ”olyckliga” dubbelplanering av hamnflytt och gigantisk industri satsning lär äventyra hamnflyttens fina intentioner.

  För ett renare och vackrare och rikare Ystad.

  J. Strandberg

 2. Joakim!

  Jag har en helt annan tilltro till Ystads attraktionsförmåga. Hit kommer att flytta många..inte direkt men efterhand då man känner Ystads alla företräden.

  Peters inlgägg är bra. Låt oss inte ropa förutsättningslöst Hurra. Ställ krav från en positiv utgångspunkt. Miljökrav skall ställas o uppnås.

 3. Det hade väl varit bättre att placera EWP på gamla Danisco området i Köpingebro.
  Transporter, ja kanske några st. i veckan med råvaror /färdiga torn. Läget behöver inte vara så hamnnära enligt vad jag tror.
  Det finns dessutom järnvägsspår till området med lastningsplatser och dylikt.
  Malmöpendlarna,eller ev.nyanställda(jobbarna får dessutom närmre att gå från pågatågen…)
  EWP till Köpingebro, Tack!
  Bygg något vettigt vid Världens ände!
  Hälsningar från en som bor 50 meter från Daniscos gamla industriområde.

 4. @ Mats Persson. Många är överens om att Köpingebro varit bästa platsen då räls finns in till kajläge och med sitt nya egna lastfartyg kan skeppa ut. Lastbilarna kan ta sig ifrån Köpingebro men inte ifrån ystad Hamn. Få vågar uttala sig i EWP frågan men samma folk som kallade Pelletsfabriken för en enorm miljösatsning och satsning på jobb skriker idag JA till EWP. Problemet är att EWP vill ha havsutsikt och nära till stranden verkar det som för världens ände är enda alternativet för EWP i Ystad.

  @Matts Johnsson
  Ystads attraktionsförmåga äventyras med fler stadsnära industrier. Vi i KD (jag och Anders) är helt överens och har samma inställning. Detta är ingen småstads fabrik. Vi saknar både infrastrukturen samt äventyrar vi en hamnflytt i och med denna fabriksplanering. En hamnflytt som vi diskuterat att ev. stödja om vi fick bygga horisontprojektet i innerhamnen. I vårt Ystad ingår aldrig EWP. Detta är inte förhandlingsbart. Skulle förvåna mig om MP gör en kovändning. Miljökraven och tillstånden är just de farliga då det handlar om xylen m.m. utsläpp på 35 ton per år genom industriell målning/lackering. Skall de förbränna dessa utsläpp då har vi tre nya skorstenar i klass med pelletsfabrikens i Ystad skyline. Detta vore att förstöra Ystad Hamn för all framtid. Låt oss värna om en bra hamn och bra kommunikationer och lägg ned ambitionerna att bli ett industriarbetar parti.

  Det handlar om en nyfabrik med pendlande utbildad arbetskraft och miljöfarlig verksamhet nära stadskärnan, fritidsområden, rekreationsområden, olika riksintressen som fiskeri, hamn, kommunikationer, kulturmiljö, naturmiljö samt naturreservat.40 meter hög fabrik och 4 fotbollsplaner stor.
  Det är moderaterna som presenterat detta förslag och många partier är helt splittrade i frågan.
  Vilka partier har gått tillval på detta? Inte FP Ystad i varjefall.
  (Nu har jag varit snäll och debatterat på en FP sida)t

 5. En kommunal och samhällsekonomisk kalkyl måste vara ett krav för denna stora omställning som äventyrar hamnens expansionsmöjligheter och attraktionsvärde. En sådan kalkyl är svår att sätta ihopa men man behöver inte vara Einstein för att förstå att nyskapande av ekologiskt hållbara bostäder i ett attraktivt centrum och vattennära läge medför inflyttning och flyttkedjor.Att bygga för 40-talisterna som i många fall bor i ett småhus (med utflugna barn) leder till långa flyttkedjor.Att bygga attraktiva boenden för 40-talisterna så att småhus frigörs är av avgörande betydelse för att lösa bostadskrisen.

  BO 01 i Malmö kunde väl bli BO 11 i Ystad hamn. http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c008000104558/Bo01+slutrapport.pdf

  Joakim Strandberg (KD)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *