Kapitalerosion

Carl B Hamilton har förslagit en minskning av kapitalbeskattningen från 30 procent till 25 procent. Förslaget har möts av ganska mycket kritik. Det beror säkert på att rubrikerna skriker ut att ränteavdraget kommer att minskas. Något som Carl B Hamilton själv också anser vara den främsta anledningen att sänka skattesatsen.

Hade man istället argumenterat för en sänkning av skatterna i syfte att locka kapital till Sverige och få det kapital att komma i arbete – då hade det minskade avdraget varit en bieffekt. Jag har själv förespråkat en sänkning av kapitalskatterna. Men det har ingenting med bostadsmarknaden att göra. En sänkning av kapitalskatterna är i första hand en tillväxtfråga och i andra hand en frihetsfråga.

Carl B Hamiltons förslag bygger på en argumentation som vänder stora delar av befolkningen mot förslaget. Jag tycker att det är positivt om våra skattesatser harmoniserar med de som råder i omvärlden. Jag tycker att det är positivt att sparande (kapitalackumulation) uppmuntras. Kapital är av största nödvändighet för att få ett bra företagsklimat. Det kvittar hur mycket kompetens, idéer det finns om det inte finns kapital som möjliggör att dessa förverkligas och utvecklas. Höga skattesatser på kapital kan liknas vid den jorderosion som sker på många håll i världen. Försvinner kapitalet kan inget växa.

På lång sikt är bostadspriserna beroende på befolkningen betalningsförmåga. Idag är priserna för höga om man ser . Carl B Hamiltons förslag är en nödvändighet för att locka fram det kapital som på långsikt säkerställer denna betalningsförmåga.

Jag håller med alla dem som invänder mot Hamiltons förslag med hänvisning till att det finns betydligt bättre verktyg för att hålla ner fastighetspriserna. Hamilton har fel, men det blir ändå rätt så att säga. Däremot måste jag påpeka att de verktyg som lyfts fram oftast har starkt oliberala inslag där individens frihet inskränkt ganska rejält. En annan märklig sak är att han vill sänka avdraget för att göra det dyrare att bo. Samtidigt vill han kompensera de som drabbas med utökade jobbskatteavdrag.

Jag vänder mig emot att man från politiskt håll lägger i sig i hur finansmarknaden och bostadsmarknaden fungerar. Det har jag bloggat om tidigare här i samband med att frågan om ett utlåningstak först seglade upp. Samtidigt är det oerhört positivt att en politiker lyfter problemet och vill lösa det med finanspolitik. Jag har tidigare bloggat om att jag inte tycker att det är riksbankens uppgift att ta hänsyn till bopriserna.

Bostadsmarknaden i Sverige fungerar uppenbarligen inte. Det beror enligt mig på en överreglering av byggandet ,en icke fungerande prismekanism vid hyressättningen och på bristande konkurrens inom byggbranschen. Lösningen på detta är sannolikt inte att införa ett utlåningstak.

Nedan har hittar du några intressanta länkar.

”Dags att minska hushållens ränteavdrag för bostadslån” – DN.SE.

Hamiltons Blandning: Sänkt skatt för tillväxt, stabilitet och fördelning (=lägre ränta).

Hamiltons Blandning: Argumentrensning i skattedebatten, del I..

Politikerna måste ingripa mot bostadsbubbla | SvD.

Fler regleringar är ingen lösning | Brännpunkt | SvD.

Folkpartiet Eslöv: Det här med bolånebubbla….

För moral och ansvar: Spara eller slösa?.

Niklas Frykman: Ett bra förslag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *