Nedläggning är nedläggning

Hemkommen från ett möte mellan föräldrarna på Soldalens förskola och Politiker (Jan Erlandsson) samt förvaltningen (Lars-Åke Ståhl). Bakgrunden är att vi föräldrar i YA kunde läsa att kommunen planerar att flytta Soldalens Förskola till Berghusa vilket ledde till starka reaktioner.

Flytta? För många föräldrar som har valt Soldalen är det en nedläggning. Att kommunen sedan öppnar upp tre avdelningar i en annan del av staden hjälper inte oss. Många har gjort ett aktivt val och valt Soldalen. För dess läge, den relativa småskaligheten,  den fina lekmiljö eller något annat.

Extra märkligt är det eftersom jag innan dotterns dagisstart frågade rektorn om ryktet om en eventuell flytt var sant. Jag fick ett klockrent nekande av att det fanns sådana planer, och det var inte för mindre än ett halvår sedan. Hade jag fått veta vad som gällde hade vi så klart vägt in det i valet av förskola. För oss handlar det om en nedläggning.

Att ens prata om Berghusa och Soldalen i ett sammanhang är ju lite märkligt. Om kommunen tror att alla de föräldrar som har sina barn på Soldalen tycker att det är ett fullgott alternativ att promenera eller cykla ut Berghusa så misstänker jag att de tar fel. Många har inte två bilar, eller möjlighet att ta sig ut till Berghusa. Speciellt de som sedan ska ta sig ner till stationen för att pendla till sitt arbete.

Efter kvällens möte och de efterforskningar jag gjort känner jag mig lite lugnare, men en osäkerhet om vad som kommer att hända finns ändå kvar. En sak är jag lugn med. Det kommer att finnas förskoleplatser centralt i Ystad.

Nu får vi se vad det blir av det hela men för mig känns det märkligt att de privata aktörerna värnar de små enheterna där barnen ges en lugn och trygg miljö. Kommunen däremot bygger gärna stora enheter, allt för att hålla kostnaderna i schack. Eftersom de privata aktörernas ersättning baseras på kostnaderna i den kommunala slår man på sikt undan fötterna på alla som vill bedriva verksamhet i mindre skala.

Det som är positivt är att lokalerna finns där och det finns en stark efterfråga på förskoleplatser i ett någorlunda centralt läge. Det skulle ju vara bara den om inte någon ser möjligheten att starta en ny verksamhet om kommunen lägger ner sin.

För att illustrera behovet av förskoleplatser centralt i Ystad har jag gjort två kartor. En som visar dagens situation. Runt varje enhet har jag gjort en cirkel som illustrerar ett behändigt gång avstånd. Jag har en bild som illustrerar situationen om Soldalen ”flyttas”.

Förskolesituationen med Soldalen
Förskolesituationen med Soldalen

Förskolesituaton utan Soldalen
Förskolesituaton utan Soldalen

 

Det syns ju ganska tydligt att Soldalen fyller en viktig funktion. Det blir också tydligt att det kanske ska planeras för fler enheter i de centrala delarna av stan samt öster om centrum. Motiven till detta är flera. För mig är de två starkaste argumenten valfrihet för föräldrarna, samt att det är en förutsättning för att kunna bo i Ystad och arbetspendla till Malmö.

FAKTA

Kommunala förskolor

Abrahamslund  5 avdelningar 81 barn
Backa                   6 avdelningar 127 barn
Erici                     5 avdelningar 89 barn
Soldalen              3 avdelningar 54 barn
Marielund          5 avdelningar 97 barn
Nektarinen        4 avdelningar 70 barn

Privata Förskolor

Källesjö                   2 avdelningar 30 barn (efter flytt)
Lingua                    2 avdelningar 36 barn
Lyckebo                  2 avdelningar 24 barn (heltidsplatser)
Möllan                    2 avdelningar
Ystad Monessario 1 avdelning 17 barn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *