Goda intentioner eller onda planer

Idag blev det då klart. Andra gången gillt. Kommunledningen har ju redan trumpetat ut att de har ett letter of intent med EWP en gång tidigare. Men idag blev det då underskrivet på riktigt. EWP går ut och och berättar om sina planer och passar då på att berätta att man hittat lösningar som gör att man kommer att stanna vid 25 meters höjd, inte 45 som tidigare sagts. Dessutom berättar man att det kommer att användas teknik som eliminerar de utsläpp av lösningsmedel som man behövt göra i Malmö.

Samtidigt undanröjs en del andra frågetecken. Man lyfter ut EWPs planärende och frikopplar det från flytten av hamnen till yttre bassängen. Dessutom framgår det att EWP kommer att investera i storleksordningen en halv miljard i anläggningen. Det tyder på att man menar allvar och är seriösa. Enligt artikeln verkar Kristina Jönsson skrivit en inblanco check på iordningsställandet av kajer. Frågan är om det stämmer, eller om det är kopplat till ett arrende eller annan hyresintäkt.

Det återstår fortfarande en mängd frågetecken inte minst nivån på den hyra EWP kommer att betala till kommunen. Det återstår också några planfrågor och tillståndsfrågor m.m. Men jag tycker att ärendet tagit ett stort steg framåt. För mycket av den diskussion som förts har först i form av antaganden och spekulationer.

Jag är inte odelat positiv till en fabrik i ett så attraktivt läge. Men eftersom vi inte vet vad de kommer att betala i tomtgäld , eller vilka intäkter det kommer att generera är det fortfarande för tidigt att slutligen sätta ner foten i frågan. Jag ser också precis som många andra att man kan välja att använda marken för annat. Exempelvis bostäder. Jag saknar fortfarande en samhällsekonomisk analys av olika alternativa användningar av området.

Det finns en sak Ystad behöver mer än allt annat för att klara av att hålla den servicenivå som medborgarna förväntar sig – fler invånare. Här har vi flera hundra potentiella ystadbor. De slipper dessutom att pendla till annan ort för att arbeta. Men priset får inte bli för högt. Det är viktigt att man klarar alla miljöprövningar.Dessutom vill man ju ha lite siffror på vad det kommer att kosta och vad det kommer att generera. Det här får inte blir en dålig affär där vi får betalt med vackra ord och löften.

Utbyggnad av bostäder kommer även det att ske. Vi har mer mark i Västra Sjöstaden, Köpingebro och Svarte. I Ystad finns det möjlighet till förtätning och förädling.Ystad kommuns bostadsförsörjning står och faller inte med det område som nu ser ut att gå till EWP.

Nu hoppas jag att det kan bli en konstruktiv diskussion kring fortsättningen, och att kommunledningen lättar på locket och delar med sig av mer information. För detta är av största vikt för alla medborgare och bör skötas på ett så transparent och demokratiskt sätt som det bara går.

 

EWP ett steg närmre flytt – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Nya hamnplaner ska underlätta för företagsflytt – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Utsläpp under gränsvärdena – Ystad – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

EWP – nej tack! – Tyck till! – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Förtydliga visionerna för hamnen i en fördjupad översiktsplan – Tyck till! – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *