Grön som våren

Efter långt och mycket övervägande flaggar jag om. Numera betecknar jag mig som miljöpartist. Hur jag tänkt i detalj och varför kommer jag sannolikt inte att presentera på bloggen i dagsläget. Följande korta resonemang om vad som lockade känner jag ändå är berättigat.

Miljöpartiet har alltid legat nära till hands. Men när jag först engagerade mig blev det i folkpartiet. Där fick jag ett fint välkomnande av Karin Olsson-Lindström och det kändes naturligt med ett fortsatt engagemang.

Men både ett långsiktigt engagemang och ett engagemang i en valrörelse kräver att man först svara på vissa grundläggande frågor. Blir svaret på dessa nekande måste man ta konsekvenserna av analysen. I framtiden tror jag att vi kommer att se tre partier Alliansen, Socialdemokraterna och miljöpartiet. Min tillhörighet i en sådant landskap är definitivt i miljöpartiet.

På frågan om det finns plats för liberaler i miljöpartiet har jag kommit fram till att svaret är ja. Miljöpartiet grundades av en folkpartist så rent onaturligt kan det ju inte vara.