Farväl till vapen

Läste en mycket tänkvärd artikel. De sista engelska soldaterna som deltog i första världskriget har lämnat oss. Deras historier är dock räddade till eftervärlden. Det är anmärkningsvärt att det inte var förrän efter sina 100-års dagar som de öppnade upp och pratade om sina minnen från kriget.

Fruktansvärda minnen som verkligen visar på hur meningslöst krig är.

Farewell to WW1: From memory to history | The Economist.