Direktionen och direktören

Det är inte bara jag som undrar över direktionens ansvar för situationen på Sydskånska gymnasiet. Nu får de även kritik av ägarkommunernas  revisorer.

Det är inom tre områden som revisorerna anser att gymnasiedirektionen brustit i tillsyn: ledning och styrning, intern kontroll och brott mot kommunallagens balanskrav.

Revisorerna konstaterar bland annat att man redan 2007 pekat på brister i efterlevnaden av skolans policydokument med personalanknytning. Enligt revisorerna har direktionen inte följt upp och åtgärdat bristerna.

Den underlåtenheten kan ha varit en bidragande orsak till de fortsatta arbetsmiljöproblemen på skolan, menar revisionens ordförande Christer Hovbrand.

Det är tung kritik. Men revisionen tillstyrker ändå att ansavarsfrihet

– Vi kan inte se att man uppsåtligt brustit i ansvar. Men anmärkningen är en tydlig markering. Nu är det upp till ägarkommunerna att ta ställning, säger Christer Hovbrand.

Nej – uppsåt kanske saknas men bristande vaksamhet, engagemang och kompetens verkar det finnas så att det räcker och blir över. En annan fråga som inte handlar om ansvarsfrihet är frågan om ett fortsatt förtroende. Här borde en bedömning göras utifrån uppsåtet och förmågan att bidra till Sydskånska gymnasieförbundets framtid.

Det finns tecken på att i alla fall delar av direktionen redan brister på denna punkter. Uppsåtligen eller inte. Gymnasiedirektionens vice ordförande Karin Arvidsson (S) kommenterar valet av ny gymnasiechef så här.

– Jag har träffat Hans-Inge Persson vid ett tillfälle och fick intrycket att han är en snäll man. Och rektorsgruppen och de fackliga organisationerna var också positiva till tillsättningen. Detta blir säkert bra under den tid uppdraget varar.

Enligt detta uttalande så tycker hon att det är bra att man anställt någon som är snäll efter den ”dumma” Annika Becker. Sen är facket positiva. Då räcker det ju att man i rollen som vice ordförande träffar personen en gång och får ett gott intryck. Det är ju välkänt att det finns många dåliga ledare som kan konsten att göra ett gott intryck. Det blir säkert bra – man har anställt en kompetent och erfaren person – men man kan inte uttrycka sig så här nonchalant. Det är nonchalant mot alla dess vars vardag är beroende av att man får in en kompetent och fungerande ledare i gymnasieförbundet.

Nu hoppas jag att direktionen får på fingrarna av inte bara revisorerna utan även av ägarkommunerna och av sina partikollegor. Annika Becker fick lämna klassrummet, direktionen bör i alla fall få stå i hörnet med dumstruten ett tag.

Ett ojämnt tempo tär på krafterna

Jag har skrivit om Sydskånska gymnasiet och Annika Becker affären tidigare och har inte mer att tillägga än att gratulera Ystad Allehanda som nu har lyckats med de de föresatt sig att göra.

Det som kan kommenteras är hur direktionen in i det sista lyckas göra detta till en fars. Med tanke på hur direktionen beter sig är i alla fall jag tveksam till att alll skuldbörda läggs på Annika Becker.

Först händer ingenting, sen ingenting, sen ska man utreda, sen ska man utreda, sen fattar man beslut, sen väljer man att förhandla, sen händer ingenting och sen ingenting. Först när ägarkommunerna säger ifrån på skarpen lyckas man komma till avslut.

Nu kostar det tre miljoner. Om man hade avvaktat utredningen om en eventuellt upplösning av gymnasieförbundet kunde man nog kommit betydligt billigare undan. Kommer man kom fram till att förbundet skulle lösas upp hade det sannolikt blivit en fråga om arbetsbrist i ledningen.

Antingen hade Bo Sterner rätt som lät förhandlingarna dra ut på tiden, eller så hade han fel. Men när så många människor påverkas är det viktigt att stå fast vid sin linje och att vara tydlig i sin ledarroll. Man kan visa handlingskraft och vara tydlig utan att orsaka skattebetalarna onödiga kostnader. Tre miljoner kronor skattepengar är mycket pengar – även när det är skattepengar.

En sökning på Sydskånska gymnasiet på Ystad Allehanda ger allt annat än upplyftande läsning. Det visar hur avsaknaden på ledarskap har präglat hela processen från början till slut. Dessutom kan du följa deras artikelserie här.

Den som håller ett ojämnt tempo brukar oftast inte vara först över mållinjen. Det ska bli spännande att se vad utredningarna utmynnar i – inte minst avseende hur direktionen har fungerat och bör fungera. Hoppas att Ystad Allehandas intresse för gymnasieskolan finns kvar när den presenteras.

Annika Becker avgår med omedelbar verkan.