Maria ger Birger slag

Birger Schlaug verkar vara missnöjd med hur dagens språkrör har hanterat sitt politiska arv. Han skriver om det faktum att det realpolitiskt bara är en gradskillnad mellan Alliansens och Socialisternas förslag.

Världsbilden är densamma. Problembeskrivningen densamma. Ordvalen identiska. Lösningarna snarlika. Visioner begravda – bortsett från deras gemensamma visioner om att vi skall arbeta mer, konsumera mer, producera mer i någon sorts evighetsspiral. De två blocken färdas i själva verket åt samma håll på samma motorväg, enda skillnaden är att det ena far fram i högerfil, det andra i vänsterfil. Men målet är detsamma: evig ekonomisk tillväxt.

Jag vill dock inte hålla med om att det inte är någon skillnad mellan blocken. Det är mycket stor skillnad mellan blocken, men förändringar måste ske gradvis.

Birger Schlaug tar upp mp:s ursprungliga tanke där man ifrågasätter behovet av ekonomisk tillväxt.

Problemet uppstår när man inte förstår att det materiellt mogna samhället har en fantastisk möjlighet att växla över till det socialt och kulturellt goda samhället. På det sätt som i stort sett alla gamla tänkare – oavsett ideologisk hemvist – varit överens om. När vi nått det materiellt mogna samhället bör det vara annat som får växa: den fria tiden, kulturen och den sociala närvaron.

Kritiken mot miljöpartiets nuvarande linje är inte inlindad.

Jag skulle vilja höra ett grönt språkrör säga detta! Tyvärr lär jag inte få göra det. För nu har vi blockpolitik. Och i blockpolitikens namn sker anpassning till den godkända gråa färgskalan som döljs bakom retorikens röda, blå och gröna ridåer.

För mig har miljöpartiet alltid varit det parti som har stått för något annorlunda. Jag har i flera val röstat på miljöpartiet. Framförallt när de har riskerat att trilla ut ur riksdagen. För mig har de varit en motpool. Jag har aldrig röstat på miljöpartiet på grund av deras miljöpolitik utan på grund av deras samhällsanalys. Ett perspektiv som tillför något nytt.

En samhällsanalys som Peter Eriksson och Marie Wetterstrand har vänt ryggen.

”Det här vill jag höra de gröna tala om på 1 maj” – DN.se.