Ledarskap för förändring

I Harvard Business review kan man läsa om vad de kallar transformational leadership.

The traditional or transactional leader says ”I’m the leader — you’re the follower; I have something you need (money) and you have something I need (labor). So let’s make an exchange.” Transformational leaders like Steve understand that there is something bigger at stake. He not only challenged his people to grow professionally, but also personally — emotionally and intellectually.

Det är ett ledarskap som bygger på fyra ingredienser:

Ledare som bryr sig om

It sounds touchy-feely, but people who are not both receiving and giving love — and by love I mean focused concern and action directed at another exclusively for that person’s good — cannot be fully healthy, biologically and psychologically.

Insikt om att allting behöver växa

By creating a culture that allows our people (and ourselves) to grow, we are expanding our capacities as leaders, as employees, and as human beings.

Alla måste känna att de betyder något

The simple principle at work here goes something like this: life works when we forget about ourselves and contribute to others. To feel fulfilled and empowered, employees must know they are contributing to the whole.

Behovet av mening

We are meaning-seeking creatures. If our lives lack a clear sense of meaning, if we are not engaged in some larger purpose, we will not be fully satisfied, regardless of whatever else we may have.

Har du en chef som lyckas få en arbetsplats där alla kriterierna är uppfyllda? Grattis då finns det förutsättningar för att göra underverk, Nu får man tänka på att det är en amerikansk artikel. Svenska chefer är nog duktigare än amerikanska på de ”mjuka” värdena.

De kriterier som jag tror att flest brister i är behovet att växa och behovet av mening. Som chef måste man gilla dynamik och förändring annars kommer man aldrig att kunna skapa en arbetsplats som där man når sin fulla potential.

Men det var en föredömligt kort artikel och ganska intressant. Väl värd att föras vidare. För är det inte intressanta frågor som dyker upp. Vad gör ett jobb meningsfullt? Kan man göra så att någon som utför ett meningslöst arbete upplever det som meningsfullt? Luras man inte då? Lurar man någon man brys sig om?