Alliansen är ordet Per T söker

Läste Per T Ohlsson i Sydsvenskan. Han skriver om det problematiska med att använda begreppet De borgerliga eller att beteckna politiker som borgerliga.

Och utöver en gemensam antisocialistisk grundhållning har de partier som avses så olika idémässiga rötter att ett samlingsnamn blir missvisande: en värdekonservativ kristdemokrat representerar en annan sorts borgerlighet än en kulturradikal folkpartist; en urban moderat och en centerpartist på landsbygden gör olika prioriteringar.

Det går nästan att se det som att begreppet borgerligheten är ett sänke för Alliansen.

Termen borgerlig är ett elände. Det är något med själva ordet som spökar; det är liksom belastat av en förlorarstämpel från det förflutna som inte ens alliansen har lyckats radera.

Jag är en ivrig förespråkare av ett långtgående valtekniskt samarbete valet 2014. Som förhoppningsvis kan utmynna i ett gemensamt parti som heter Alliansen inför valet 2018. Då kommer begreppet borgerlig vara fullständigt onödigt eftersom man är en del av Alliansen. 

Ett ord betyder mycket – Per T Ohlsson – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.