Noll tolerans

En artikel jag läste ger nolltolerans en ny innebörd. Från början är det ju avsett som en markering på att inga brott skulle prioriteras bort, utan att alla brott var oacceptabla.

Nu visar sig det i nolltolerans även innehåller en stor dos diskriminering.

From 2004 through 2009, city police officers stopped people on the street and checked them out nearly three million times. Many were patted down, frisked, made to sprawl face down on the ground, or spread-eagle themselves against a wall or over the hood of a car. Nearly 90 percent of the people stopped were completely innocent of any wrongdoing.

An overwhelming majority of the people stopped were black or Hispanic. Blacks were nine times more likely than whites to be stopped by the police, but no more likely than whites to be arrested as a result of the stops.

Nolltolerans har varit en lyckosam strategi och verkligen fått ner brottsligheten i New York. Men frågan är intressant. Kan man försvara Nolltolerans om det sker till priset av diskriminering och noll tolerans.

The Shame of New York City – NYTimes.com

Utseendefixerade politiker

De senaste valrörelserna har ledande politiker använt stylister. Reinfeldt hårdbantade inför förra valet. Politiker har ett antal år vetat att utseende spelar roll, retoriker ännu längre.

Att det uppmärksammas igen tyder på en viss nyhetstorka. Arbetsgivare går på utseende, vi väljer partner efter utseende, vi väljer bil, sängkläder… … ja i princip i alla val vi gör spelar utseende eller design, mer eller mindre stor roll.

Då är det självklart att det spelar roll även när vi ska rösta. Sedan är frågan om det är rättvist, eller om det är rätt. Men det är mänskligt. Det enda sättet att komma tillrätta med det är att införa en ”burkalag” som omfattar alla som ställer upp i allmänna val.

Dessutom skulle det kompletteras med en röstförvrängare så att man inte kunde höra om det var en man eller kvinna som framförde en åsikt.

Hade vi fått rättvisare val då? Det hade i alla fall varit färre som attraherades av riksdagen.

Politikerbloggen » VALET 2010 Snygga politiker har fördel på valdagen.