Generell Visionär

Daniel Bell en man som verkligen växte upp under ogynnsamma förhållanden men lyckades bli professor vid Harvard och ge ut böcker som var långt före sin tid. Han dog den 25 januari och uppmärksammas därför bland annat i The Economist.

Born in Brooklyn in 1919 to Jewish immigrant parents, Daniel Bell was raised in New York’s Lower East Side. Bell’s early childhood was difficult. His father died when he was six months old and Bell’s mother worked long hours in a factory to support herself and her son. She was forced to put Bell in a day orphanage. Bell’s childhood was spent in a world characterized by poverty and the hopes and frustrations of a Jewish immigrant population drawn largely from Eastern Europe. For a variety of historical and sociological reasons, this population maintained a clear and persistent association with Socialist politics.

Read more: http://www.answers.com/topic/daniel-bell#ixzz1Dut4iZ8i

Det som honom unik var att han lyckades fånga upp strömningar i samhället och förutse bland annat övergången från industrisamhälle till konsumtionssamhälle, han såg slutet på ideologiernas kamp långt före att att kalla kriget var slut. Även om han hade hjärtat till vänster förutsåg han att klasskampen skulle bli allt mindre relevant, samt den avtagande marginalnyttan av välstånd.
Many of his other insights still bite. He argued that the old-fashioned class struggle was being replaced by other, equally vexatious conflicts: for example, between the principles of equality and meritocracy in higher education. He also anticipated the current debate about happiness by pointing out that material progress cannot eliminate the frustrations inherent in the zero-sum competition for power, prestige and the attention of the sexiest person in the room. The more people are free to rise on their own merits, the more they will race on the treadmill for status.
Han skrev dessutom en bok där han pekade på välfärdssamhällets svaghet. Nämligen det vi ser i stora delar av väst världen helt enkelt inte vill arbete längre, eftersom vi har det tillräckligt bra. Han förutsåg de lånekaruseller som orsakade finanskrisen.
He was even more prescient about what might be called “the cultural contradictions of the welfare state”. This was the subject of passionate debate in the pages of the Public Interest, a journal he co-founded in 1965 with another poor-boy-made-good, Irving Kristol. The welfare state cannot last unless someone creates the wealth to pay for it. But interest groups demand ever more from the state, and politicians jostle to promise more goodies. As the welfare state expands, it can eventually undermine people’s willingness to take risks or look after themselves.
En imponerande man – med imponerande idéer och tankar. Daniel Bell ansåg att hans specialitet var att vara generalist. Det är något jag tar med mig. Att fördjupa sig i detaljer må vara nödvändigt ibland. Men man får aldrig tappa bort den större bilden. Man får heller inte acceptera att saker ska vara på ett visst sätt. Man måste använda sitt sinne och sitt intellekt för utforska och pröva nya idéer och tankar.

Schumpeter: Ahead of the curve | The Economist.

Språkpiraterna

Jag älskar att Moderaterna tar ord som rättvisa, jämlikhet och solidaritet och visar att det är ord som är viktiga även för Alliansen. Inte minst för alla oss som betecknar oss som liberaler är detta ledord som vänstern har kapat och därefter haft tolkningsföreträde på de senaste 30 åren

Timbros Andreas Bergh gav fyra nivåer på jämlikhet på en föreläsning nyligen:

– Det kan vara [1.] grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, det kan vara [2.] något slags mått på möjligheter om vad man faktiskt kan göra med sitt liv, det kan vara [3.] mått på inkomsten, eller det kan vara [4.] att alla ska ha det precis lika bra.

Jag ligger på nivå två, vilket jag tror att många gör. Vänstern har laddat det så att det ska tolkas som en 3:a  eller 4:a.

Förutom att man för att nå dessa nivåer måste använda sig av metoder som både är orättvisa och inbegriper ett stort tvång mot enskilda är det dessutom inte rent samhällsekonomiskt några gynnsamma nivåer att sträva efter.

Jag hoppas att Alliansen fortsätter att arbeta på samma sätt. För det fullkomligt river sönder vänsterns demagogi. Förra valet förlorade vänstern på att de hade tappat bort betydelsen av arbetare och arbetarparti. Alliansen kunde då ladda dessa orden på ett bättre sätt eftersom man skapade en politik för dem som arbetade.

Nya moderaterna – rena språkpiraterna | Helle Klein | Ledarkrönika | Ledare | Aftonbladet.