Vänster blev höger

Ibland får man ut mer av att läsa kommentarerna till en artikel. I artikeln jag bifogat dök de upp en spännande diskussion kring om extremhögern egentligen är vänster.

Jag kommer ihåg när vi hade demokrati i skolan. Vår lärare som hette Staffan ritade ett streck höger-vänsterskalan där placerade han sedan in partierna.

Jag har alltid tyckt att det känns onaturligt. Nationalsocialister hamnar inte som en subgrupp bland socialisterna, utan längst till höger bland liberala partier.

Nu finns det en tvådimensionell skala som på ett bättre sätt fångar upp var partierna står. Men den är inte så vanlig eftersom den skulle visa på likheterna mellan socialister. Den fångar nämligen in graden av individuell  frihet som partierna förespråkar. Här ligger kommunister, fascister och nationalsocialister mycket nära varandra.

Det måste vara århundradets PR-trick när socialisterna lyckades alienera  sig från sina socialistiska kusiner. Hur sedan denna grovt felvisande skala har överlevt är mer än jag förstår.

Svenska högerextremister beredda att betala dyrt för entréskylten till Auschwitz – Artikel av Bosse Schön – Newsmill.

Höger – Vänster

Statsvetaren Sven Dahl skriver om Miljöpartiet i Neo. Ett parti som grundades för att stå utanför höger – vänster skalan, men som nu har intagit en vänsterpositition.  Jag kan erkänna att jag tidvis lockas av miljöpartiet och dess progressiva ideér. Dessutom undrar jag om inte deras tillväxthämmade politik i mångt och mycket hade lett till mycket gott, kanske rent av också till en ökad tillväxt.

Jag vill i och för sig inte placera in folkpartiet på en höger – vänster skala eftersom jag anser att liberalismen som tanke varken är höger eller vänster vad nu det är. Liberalismen är en tanke som precis som miljöpartiets ideologi inte låter sig klassificeras och mätas.

Om man läser artikeln så framgår det hur obekvämt det måste vara för miljöpartiet att sitta i samma båt som vänstern.

svend dahl.pdf.