Ack Ack Akademiker

Arbetslösheten bland akademiker är generellt sätt lägre än den hos de som avslutade sin skolgång med gymnasiet. Ni visar det sig att 4 av 10 av de nyutexaminerade studenterna inte får ett jobb inom det område de utbildade sig inom när det gått ett år. Det är allvarligt av flera skäl. För det första är det ju slöseri med utbildnings- och produktionsresurser. För det andra tränger det ut de med lägre utbildning även från de mer okvalificerade jobben. Ur individens perspektiv – som är centralt för mig – är det en personlig tragedi för den som inte kan dra nytta av sin magisterexamen, Kunskap är färskvara och kommer man inte igång och arbetar direkt riskerar man att tappa konkurrenskraft.

Vad är receptet för att komma tillrätta med detta? Nu står vi i och för sig i ett riktigt dåligt konjunkturläge som inte gick att förutse för några år sedan. Men rent generellt tror jag att blivande studenter måste vara mer kritiskt när de väljer utbildning. De borde vara noggrannare när de granska utsikterna att få ett jobb där de kan få ekonomisk eller annan utväxling på den genomförda utbildningen. Mer eget ansvar, realism och sunt förnuft helt enkelt.

När jag läste ekonomi var de flesta inne på att läsa de roliga ämnena marknadsföring och organisationslära. Själv valde jag de tråkiga ämnena redovisning, beskattning och handelsrätt. Jag visste att det ökade mina chanser att få ett jobb. Men visst det var absolut inte lika roligt. Nu är jag i och för sig inte bitter skatterätt var väldigt kul och juridik är faktiskt ganska kul det med.

…och jag fick ett jobb. Trots att jag kom ut på en arbetsmarknad där det var över 200 sökande till varje tjänst. Men det var inte lätt och det krävdes mycket eget initiativ.

Fyra av tio studenter utan jobb – sr.se.