Malmö Trendigt

Egentligen skulle jag vilja sätta ett stort frågetecken efter rubriken. Men enligt en artikel om inflyttning till Malmö är det tydligen så att Malmö har blivit trendigt. Det är nu 10  år sedan vi flyttade från Malmö. Jag är förundrad över hur Malmö har förändrats sedan dess och har därför svårt att relatera till Malmö som trendigt.

När vi flyttade kunde man skönja omdaningen av området kring stationen, Västra Hamnen och Malmö Högskola. Det är många personer som har gjort detta möjligt men den som har lyckats positionera sig som hjärnan bakom det här är Ilmar Repalu. Sen hur mycket av denna omvandling som kan tillskrivas en man må vara osagt. Men att han har sett till så att stadsmiljön fått ett lyft bidrar nog en hel del. Sen var nog Bo01 – trots alla skandaler och annat nog en viktig förutsättning. Där satte man ribban för kvalité och design för det nya Malmö. Troligen har Ilmar både läst, hört och sett Richard Florida när han pratar om vad som krävs för att skapa framgångsrika städer. Då är en attraktiv stadsbild en del av receptet.

Utan dessa tankegångar hade man säker börjat i en annan ände. Prioritet ett för en traditionell sosse skulle vara att pumpa in pengar och åtgärder i Rosengård. Ilmar förstod att det inte skulle leda staden framåt på sikt utan bara kasta in Malmö i en nedåtgående spiral.  Istället satsade han på att få en Högskola till Malmö. Det är ytterligare en av Floridas ingredienser.

Nu visar det sig att många unga vill flytta till Malmö. Göteborgarna tycker att Malmö är bättre än Göteborg. Det visar på att Malmö även utåt har lyckats ändra sin image. Vilket är oerhört viktigt enligt Florida. Nu ökar inflyttningen och Malmö föryngras i snabb takt.

Malmö har alla förutsättningar för att lyckas i framtiden. Det som krävs finns på plats. Även om det har tagit 20 år så valde Ilmar Repalu att se förbi de snabba lösningarna att satsa långsiktigt. På sikt kommer det att vara alla Malmö bor till gagn fattig som rik. Under resans gång har han fått ta mycket skit och varit i blåsväder åtskilliga gånger.

I Malmö finns det en Staty av Frans Suell som var en pådrivande kraft för att skapa Malmö Hamn. Han står och blickar ut över den inre hamnen. Frågan är var man ska placera en staty av Ilmar.