Ändhållplats

En ledare i NYTimes som manar till försiktighet när nya infrastruktur ska subventioneras med statliga medel. De pekar på det faktum att det bara finns två höghastighetsbanor som har ett positivt rörelseresultat Paris-Lyon och Tokyo-Osaka

It is not that either transcontinental railroads or high-speed railroads are always bad ideas. A compelling case can be made for high-speed rail between Boston and Washington, for example, but the administration proposes building high-speed lines in places where there is no demonstrated demand. In California, construction of the new high-speed rail line from San Francisco to San Diego will begin with a line from Borden to Corcoran in California’s Central Valley. It is already being derided as the train to nowhere. The reduction of federal subsidies has not stopped the project, which now threatens to become a forlorn monument to hubris.

Avstånd och befolkning ger en viss vink om sannolikheten för att våra svenska projekt ska bära sig själv.

Tokyo (ca 9 miljoner invånare) – Osaka (2,6 miljoner invånare)

avstånd 55 mil

Paris ( ca 11 miljoner invånare) – Lyon (knappt 2 miljoner invånare)

avstånd 55 mil

Detta ska jämföras med Stockholm, ca 1,3 miljoner invånare, Göteborg,  ca 1 miljon invånare, Malmö 300 000 invånare & Köpenhamn ca 2 miljoner invånare.

Ekonomiskt lönsamt lär det sannolikt inte bli. Däremot kan man väga in miljövinster och på det sättet motivera en investering. Frågan är hur man tänkte när man investerade i järnvägen till Norrland. En viktig princip vid infrastrukturinvesteringar är att de bör göras där marknadens behov är störst. Då kommer nyttan att maximeras även om man inte når lönsamhet.

 

 

Fast Train to Nowhere – NYTimes.com.

Highway in the sky

Idag har jag varit i huvudstaden och kört en viktig presentation. Mottagandet var över förväntan och mitt projekt rullar vidare. Jag har alltid varit en ivrigt förespråkare mot att flyga inrikes. Men idag bröt jag mot alla mina principer. Det innebar att jag kunde gå upp i vanlig tid och komma hem i normaltid.

Visst är det enkelt att förringa den extra tid det tar att åka tåg, och i många fall kan det vara av stor praktisk betydelse. Till exempel är det möjligt att lämna på dagis åka till Sthlm, köra ett eller två möte och hinna tillbaka till dagis för att hämta i tid. När jag åkt tåg till Sthlm går jag upp mitt i natten och är hemma vid 23 tiden.

Nu förespråkar jag givetvis inte att man ska flyga utan att man så fort det är möjligt ska bygga en höghastighetsbana som får ner tiden det tar att åka tåg. Ett tåg som gick 300 km/h skulle klara resan på ca 2,5 timme. Det är fortfarande mer än dubbelt så långt tid som det tar att flyga.

Vågbrytande media

Folkpartiet Skåne har lagt fram en rapport om en av de viktigaste infrastruktursatsningar som gjorts i Skåne. ”Mer internet i Skåne” är ett sätt att krympa avstånden och skapa möjlighet för tillväxt i hela Skåne. Jag hittade inte rapporten på nätet, bara ett pressmeddelande.

Det handlar bland annat om:

– Internet på sjukhus

– Internet i kollektivtrafiken

– Öppna stadsnät

Det är kul att folkpartiet genom Mats Persson och Gilbert Tribo har två duktiga, ambitiösa och kompetenta regionråd som försöker att göra avtryck i debatten och föra Skåne framåt.

De har lyckats skapa ett positivt intresse kring Folkpartiet. Genom att hålla blicken på horisonten har de lyckats hitta en våg och har stora möjligheter att stärka folkpartiets ställning i regionen.

Då är det tråkigt att media inte låter dem surfa på den vågen. Tydligen så har media en sorts princip där man försöker att fördela utrymme mellan partierna. Eftersom folkpartiet är så aktiva och kommer med så många intressante och bra idéer har vi förbrukat vårt utrymme på vissa tidningar.

Annars kunde man ju gett de andra partierna utrymme genom att belysa avsaknaden av idéer och förslag. Det tycker jag hade varit både rättvist och god journalistik.

Biltullar och trängselskatt

Maud Olofsson vill införa trängselskatt i bland annat Malmö och Kristianstad. Då kan man ju ställa sig frågande till om hon varit i vare sig Malmö eller Kristianstad. Där finns ingen trängsel. Ibland blir där köer, men knappast trångt.

Det hela bygger på en förväxling mellan två saker. I Stockholm stod trafiken helt still på grund av trängseln. I Skåne har vi inte det problemet, i alla fall inte ett tillräckligt stort för att det ska krävas trängselskatter. Trängselskatten är till för att reducera trafiken och skapa framkomlighet.

Hon verkar förväxla trängselavgifter med vägavgifter. Vägavgifter är ganska vanligt i ett internationellt perspektiv. Exempelvis är Öresundsbron till stor del finansierad via vägavgifter. En vägavgift betalar man för att köra på den väg som byggs med hjälp av de framtida intäkterna.Vägavgifter är till för att finansiera vägbyggen och underhåll.

I Skåne kan vi till exempel tänka oss att E22 fick vägtullar om man byggde ut den till motorväg hela vägen. Att belägga trafiken inne i städerna och använda pengarna till motorväg är tokigt. Denna politiska klåfingrighet öppnar  upp för att man inte satsar på de vägar där behovet är störst utan på de vägar där politiker märker störst opinion.

En mycket enklare åtgärd för att begränsa trafiken i innerstäderna är att höja p-avgifterna ännu mer, bygga bättre cykelvägar och förbättra kollektivtrafiken. Då får man bort de korta och onödiga bilresorna.

”Hon har inte en aning om verkligheten” – Världen – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Tunnelsyn

Sitter på tåget på väg hem från Jönköping. Uppkopplad och effektiv. Då kommer jag osökt att tänka på Hallandsåstunneln. Man skulle spara in några minuter eller hur det nu var.  Kostnad än så länge 10 miljarder. Samhällsvinst 0. Då kan man ställa det i relation till den samhällsnytta vi har fått genom att skapa möjlighet att ansluta sig till internet på tåget. Samhällsnytta jättestor. Kostnad mindre än 10 miljarder.