Fruktad tand

Idag fattade det ett nytt beslut av Ystad-Österlens Miljöförbund som möjliggör för fruktodlarna att även i år bespruta fruktträden på Österlen. Det var ju ett tidigare beslut som väckte ont blod hos många inklusive undertecknad. Något jag bloggat om tidigare.  Men som jag förstår det blev en formulering lite olycklig i beslutet. Det gällde en formulering kring verkställighet. Det innebar att Naturskyddsföreningen som överklagade beslutet i princip fick ett veto.

Odlarna menar att naturskyddsföreningen inte insett konsekvenserna av sitt överklagande.

– Jodå. Men vi har inte fått vara med i diskussionen hittills. Först när det finns en beviljad dispens har vi haft någonting att överklaga. Först nu kan vi få den överprövning vi anser behövs, säger Thomas Hansson.

På frågan om han är beredd på att ta tillbaka sin överklagande är han lite svävande.

– Vi har kemister som tittar på vad det är för preparat som används. Först när vi vet det vill jag ta ställning till hur vi agerar. Ibland måste man sätta hårt mot hårt.

Miljöpartiet gick i samma veva ut med ett öppet brev där de förespråkade att det skulle fattas ett nytt beslut i enlighet med linje två i det ursprungliga förslaget. Det vill säga att det i årets beslut tydligt ska framgå att det inom inre vattenskyddsområde kommer att vara förbjudet att använda kemikalier om tre år. Ingen har förespråkat ett förbud redan i år. Det är viktigt att det förtydligas.

Det miljöpartisterna vill är att miljöförbundet enas om dispensgivning för fruktodlarna i enlighet med tjänstemännens förslag. Enligt detta får odlarna tre år på sig att ställa om sin odling till minskad användning av bekämpningsmedel i de inre vattenskyddsområdena på genomsläpplig mark. Detta skulle enligt miljöpartiet minska riskerna för överklaganden. De tre åren skulle odlarna ägna åt att modernisera sina metoder för bekämpning och Simrishamns kommun skulle ägna åren att se över sina behov av vattenskyddsområden.

Det är samma lösning som jag som representant för Folkpartiet i Ystad förespråkar och som socialdemokraterna stödjer. Att vi inom relativt kort framtid ser ett förbud, men ger Fruktodlarna och Simrishamns Kommun tid att försöka hitta lösningar. Det är seriösa företagare som på ett seriöst sätt visat att de tar frågorna på allvar.  Det finns inget självändamål med att slå undan fötterna på dem redan i år.

Jag visste inte riktigt vad uppdraget skulle innebära när jag accepterade det – men det här ärendet har verkligen gett mig fruktad tand.

Österlens fruktodlare får spruta – Skåne – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Följ pengarna… så hittar du bonden

Det finns en intressant sida på nätet farmsubsidy.org där kan man se hur mycket EU ger i stöd till olika länder samt hur det fördelas. Det finns dessutom ett transparensindex. Sverige har index 92% och ligger i topp. Grekland ligger i botten med 25%. Dessutom publiceras helal tiden artiklar om upptäckt missbruk och fiffel på deras blogg.

Me like… a lot

Mat till vilket pris

Jag funderar över om den liberala ryggmärgsreflexen att se EU:s jordbruksstöd som något som borde avskaffas omedelbart, Eftersom jag arbetar i en lantbrukspräglad miljö får jag ganska mycket bra feedback och input. Det berikar och det blir allt tydligare att det inte bara handlar om bidrag.

Så länge konsumenten inte är beredd att betala för vår Disneyfierade syn på djurhållning har vi ett problem. Avräkningspriserna ligger för många produkter kvar på samma nivåer som på 90-talet. Samtidigt skärper vi kraven för hur bönderna ska få producera.

Det går helt enkelt inte ihop. Det är populärt att vara för lägre subventioner – men inte att vara för högre matpriser. Man  är för att man ska släppa marknadskrafterna fria – men vill reglera produktionsmetoderna. Jag har hittat lite intressanta uppslag som jag tänker följa upp till helgen. Dessutom har jag förhoppningsvis en gästbloggare på gång.