Följ pengarna… så hittar du bonden

Det finns en intressant sida på nätet farmsubsidy.org där kan man se hur mycket EU ger i stöd till olika länder samt hur det fördelas. Det finns dessutom ett transparensindex. Sverige har index 92% och ligger i topp. Grekland ligger i botten med 25%. Dessutom publiceras helal tiden artiklar om upptäckt missbruk och fiffel på deras blogg.

Me like… a lot