Språkförbistringar

Jag läste ekonominyheterna i dagens YA och reagerade över hur reportern från TT valt att formulera sig. Artikeln finns inte online, men jag hittade samma text i Norrbottens kurirens nätupplaga.

Det är allvarligt när en av de ledande nyhetsbyråerna är så slarviga med språkbruket. Eftersom det formar många människors uppfattning om sakernas tillstånd. Några exempel.

Ytterligare signaler kan komma när det gäller vallöftet till pensionärerna som lovats fortsatta skattesänkningar som kompensation för den urholkning av pensionerna som skett, i och med att bromsen i pensionssystemet slog till sedan det började visa minussiffror för ett par år sedan.

För mig betyder urholkning att man på lång sikt tar bort bärighet. Att hävda att den mekanism – som finns just för att pensionssystemet inte ska urholkas – är en en urholkning blir dubbelfel.

Utredningen kom fram till att en halvering av krogmomsen kan ge nära 4 000 nya jobb, men till en kostnad av 5,4 miljarder kronor inledningsvis och därefter 4 miljarder om året.

Sänkta inkomster är inte en kostnad. Denna till synes lilla detalj är av stor betydelse, eftersom det speglar en syn på relationen mellan medborgare och stat som är synnerligen märklig.

Det jag undrar över i själva innehållet är det kloka att skapa 4000 jobb – om det innebär att staten förlorar 4 miljarder om året i skatteintäkter. Det innebär ett snitt på 1 000 000 kronor per arbetstillfälle och år. Det låter som en dålig affär. Om siffrorna stämmer.

Sänkt skatt i vårbudgeten? – Nyheter – Kuriren – Norrbottens-Kuriren.

Den fjärde statsmakten

Sociala medier och bloggar har en viktig funktion. Det visar sig i granskningen av Littorin affären. Aftonbladet har agerat på ett minst sagt olämpligt sett. De har publicerat grovt kränkande uppgifter om en person, som dessutom kan påverka Sverige på ett demokratiskt perspektiv. Nämligen valet 2010.För detta har det haft ytterst svagt stöd.

När andra medier skulle rasat mot Aftonbladet har de istället varit ganska tysta. De skulle jagat Lena Mellin lika intensivt som Aftonbladet jagade Prinsessan Madeleine när hon fick fly till New York.

Sån tur är finns bloggen Medborgarperspektiv. Här har affären följts upp, kommenterats och granskats kritiskt. Inte minst väcker det faktum att feministen och sexköpslagskramaren Anna Skarhed ska utreda om Aftonbladet gjort fel  frågan om det överhuvudtaget finns möjlighet att få en objektiv granskning av Aftonbladets agerande.

Svensk press oförmåga till självsanering är problematisk. Det enda rimliga är att kostnaden för kränkningsbrott går upp rejält. Dessutom borde man reglera hur pressen ska agera i förhållande till exempelvis anhöriga och närstående.

Allmänintresset kan inte heller bestå i att att man visar det i efterhand. Vi sålde många lösnummer. Därför är det bevisat att det fanns ett allmänintresse.

Jag läste ett bra blogginlägg som jag tyvärr har tappat bort, men det jämför med andra branscher, exempelvis min egen, där har vi krav på oss att dokumentera vad vi gör i kvalitetssyfte. Journalister borde ha ett krav på sig att dokumentera sitt arbete på ett sätt så att det sedan går att revidera att man har agerat på ett kvalitetssäkrat sätt. Tänk att kunna läsa en kvalitetssäkrad tidning. Då kanske man kunde börjat tro på det som står i tidningen igen.

Rörig budgetdebatt

Jag tänkte egentligen inte skriva något alls om de olika budgetalternativen och det tänker jag inte göra heller. Däremot är det intressant att man utifrån två så pass lika förslag kan skapa så stora rubriker.  I korthet har Socialisterna köpt det mesta som Alliansen har gjort. De förstår att det är bra för Sverige och att skatterna var för höga. Däremot så väljer de att gå på symbolfrågorna. De med riktigt hög lön, förmögenhet och dyra hus ska krämas lite extra. Det gillar vänsterväljare.

Det som stör mig är avsaknaden av tydliga och bra analyser på skillnaden. Hela journalistkåren framstår som lat. De bara återger de pressmeddelanden och budskap som de båda sidorna levererar. Istället kunde man ju förväntat sig att de låg lågt till de hade gjort en egen analys. Nu är frågan död efter några dagar då de intressanta analyserna kommer, eftersom man matat löpsedlarna till folk har tappat varje uns av intresse.

Synd – i de båda förslagen kan man säkert hitta små detaljer  som ger en bild av vad respektive sida vill åstadkomma på långsikt, och vilka värderingar de bygger sin politik på.

Redan efter 24 timmar är frågan passé för mig. Jag känner mig bortkollrad av all desinformation och alla överdrifter.