Mat till vilket pris

Jag funderar över om den liberala ryggmärgsreflexen att se EU:s jordbruksstöd som något som borde avskaffas omedelbart, Eftersom jag arbetar i en lantbrukspräglad miljö får jag ganska mycket bra feedback och input. Det berikar och det blir allt tydligare att det inte bara handlar om bidrag.

Så länge konsumenten inte är beredd att betala för vår Disneyfierade syn på djurhållning har vi ett problem. Avräkningspriserna ligger för många produkter kvar på samma nivåer som på 90-talet. Samtidigt skärper vi kraven för hur bönderna ska få producera.

Det går helt enkelt inte ihop. Det är populärt att vara för lägre subventioner – men inte att vara för högre matpriser. Man  är för att man ska släppa marknadskrafterna fria – men vill reglera produktionsmetoderna. Jag har hittat lite intressanta uppslag som jag tänker följa upp till helgen. Dessutom har jag förhoppningsvis en gästbloggare på gång.