Kungen fick inte plats

Svenska freds- och skiljedomsföreningen har listat de 10 värsta aktörerna i den svenska vapenkarusellen. Som den allra värsta har de Göran Persson.

Vapenlobbyn får inflytande över försvars- och säkerhetspolitiken till en så pass omfattande grad att det leder till att miljarder investeras och låses fast i vapensystem som inte behövs. Det handlar om män och kvinnor som arbetar inom politik, på tjänstemannanivå, på vapenföretagen och inom PR-branschen. Några har arbetat inom flera av dessa sfärer. En del har till och med argumenterat mot vapensatsningar tidigt i sin politiska karriär, för att sedan göra helt om längre fram.

Konstigt att kungen inte fick vara med. Han åker ju världen runt och säljer svensk ”industri”

Makthavare » Göran Persson Sveriges främste vapenlobbyist.

Med livet som insats

Ännu en svenska har fått ge sitt liv för att skapa demokrati och trygghet i ett främmande land. För oss svenskar som har levt i fred under oerhört lång tidsperiod är det svårt att förstå själva begreppet krig. Krig för man med livet som insats.

Det förringar inte de anhörigas sorg och saknad. Det gör inte soldaternas offer mindre värt. Det borde däremot göra oss mer benägna att hylla deras risktagande och deras vilja att göra en skillnad. Att göra en skillnad för någon annan med livet som insats. Det tycker jag är större än att hoppa högt eller springa fort.

USA har förlorat mer än 1000 soldater Sverige har förlorat fem. Det känns lite märkligt när det kommer krav på att dra hem trupperna. När vi skickar ner soldater till Afghanistan finns det en inte helt oväsentlig risk för att de ska bli skadade eller i värsta fall få sätta livet till. Det vet vi och de när de skickas ned.

Nu har det tyvärr hänt. Då går mina tankar både till de anhöriga till de som omkom, men också till alla de soldater som finns ute i världen och deras anhöriga som sitter hemma och oroar sig.

Visa ditt stöd genom att köpa gula bandet.

Farväl till vapen

Läste en mycket tänkvärd artikel. De sista engelska soldaterna som deltog i första världskriget har lämnat oss. Deras historier är dock räddade till eftervärlden. Det är anmärkningsvärt att det inte var förrän efter sina 100-års dagar som de öppnade upp och pratade om sina minnen från kriget.

Fruktansvärda minnen som verkligen visar på hur meningslöst krig är.

Farewell to WW1: From memory to history | The Economist.