Kvinnlig kompetens

Nu är frågan om man ska lagstifta om kvotering till företagsstyrelse het igen. Norge har gjort det och slutsatserna som dras i veckan The Economist är följande:

In 2005 the government gave listed firms two years to put women in 40% of board seats on pain of liquidation. Businessmen howled. Riulf Rustad, a professional investor with stakes in several Norwegian companies, said 70% of the new recruits would fail. In fact, there have been no obvious disasters. But a close look at Norway nonetheless suggests that imposing high gender quotas with tight deadlines can be bad for companies.

Precis som The Economist är jag emot kvotering. Speciellt om det innebär att staten lägger sig i hur privata företag gör sina affärer och utser sina styrelser. Om staten däremot kvoterar inom den statliga sfären är jag fortfarande emot kvoteringar, men det finns en gradskillnad som vi inte ska bortse från. Privata företag är privata annars får staten köpa dem om de vill bestämma hur styrelsen ska sättas samman.

Schumpeter skriver också om en möjlig förklaring till skevheten vad det gäller könsfördelningen i styrelserummen.

But what most prevents women from reaching the boardroom, say bosses and headhunters, is lack of hands-on experience of a firm’s core business. Too many women go into functional roles such as accounting, marketing or human resources early in their careers rather than staying in the mainstream, driving profits. Some do so by choice, but others fear they will not get ahead in more chauvinist parts of a business. Getting men to show up at every board meeting—another effect of having more women on boards—is all very well, but what firms really need is savvy business advice. Yet according to EPWN, the pipeline of female executives is “almost empty”: women occupy only 3% of executive roles on boards, compared with 12% of non-executive ones.

That suggests that the best way to increase the number of women on boards is to ensure that more women gain the right experience further down the corporate hierarchy. That may be a slower process than imposing a quota, but it is also likely to be a more meaningful and effective one.

Jag kan bara hålla med. Låt tiden ha sin gång. Vi män är körda på sikt med tanke på att kvinnor utklassar oss på alla områden där vi tävlar på lika villkor. Det syns inte minst inom utbildningssystemet.

Schumpeter: Skirting the issue | The Economist.

Som man känner sig själv

Jag surfade lite för att hitta upphovsmannen till ordspråket varje generation måste erövra demokratin. Då stötte jag på detta guldkorn.

Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och politiska uppdrag. På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs viss kompetens för ett visst jobb.

Margareta Winberg (s).