Urmjölkad retorik

Då och då exploderar en matskandal. Senast var det grisbönderna som fick sig en släng av sleven.  Eftersom jag har förmånen att arbeta med just en grisbonde hade vi mycket bra diskussioner  i samband med detta. Vi har ju dessutom ganska nyligen fått in en mjölkbonde också i arbetsstyrkan så där har jag också fått lite input

Hur kommer det sig att det blir sådana skandaler. Det är böndernas fel. De berättar inte hur det går till. De ger oss en tillrättalagd bild som stämmer överens med den bild vi vill se. Det blir en Disneyfiering av matproduktionen. Jag gjorde ett försök att hitta bilder från matproduktion(lantbruk med djur) på nätet men det fanns i princip ingenting. Jämför de två filmerna så ser ni var jag menar Bregott fabriken vs. Mjölkmaskinen.

När verkligheten  hinner i fatt dikten blir konsumenterna upprörde. De blir dessutom lite extra upprörda eftersom de egentligen innerst inne känner att det finns en moralisk dimension i att äta djur, ekologiskt uppfödda eller ej. Även närproducerade grisar är intelligenta, kännande varelser. Det finns dessutom grisar som lever sina liv som husdjur. Själv vet jag att det är fel ur ett moraliskt perspektiv. Det enda som hindrar mig från att bli vegetarian är att det verkar vara så oerhört bökigt.

Men jag blundar inte för verkligheten. Djuren får sätta livet till och föds upp under industriella former för att jag ska få mat på bordet. Med det får så klart inte ske på vilket sätt som helst – men att tro att det går att göra på det sätt som vi tycker att de ska göras utan att vi är beredda att betala för det är naivt.

Urban djurhållning

På fikabordet låg det senaste numret av Lantbrukets Affärer en tidning som handlar om precis som det titeln säger. Lantbruk och hur man ska göra bra affärer inom lantbruket. Det är faktiskt en ganska intressant tidning – även för den som inte är lantbrukare – eftersom den verkligen fokuserar på de affärsmässiga aspekterna, inte på traktorer och jakt. Dessutom är ledaren ofta läsvärd.

Senaste numret fångade mitt intresse eftersom Marit Paulsen var på omslaget. Hon berättar lite om sin bok lurad av laxen. Det verkar vara en intressant bok som har kommit med på min läslista. Marit har ju bland annat gett alla som förespråkar ekologisk odling en känga, inte politiskt korrekt men sunt förnuft. Dessutom ger hon Naturskyddsföreningen en släng av sleven. Det är en intresseförening. Inte en vetenskaplig institution, något som allt för få inser och tar hänsyn till.

Det som jag tycker är ganska intressant är något vi berört vi fika bordet tidigare. Inte minst i samband med gris-skandalen. Det handlar om den urbana människans syn på djur. Vi har tappat kontakten med lantbruket och vår syn på djur är minst sagt konstig.

Den urbana människan kan tycka att en påklädd hund som luktar gott av parfym är en jättegullig hund, som är väl omhändertagen och som lever ett gott liv. Man förstår inte att det är en våldtagen och kraftigt misshandlad hund som är föremål för sin ägares behov där hundens värdighet gott förlorad.

Marit som är känd för att kämpa för djurens rätt och värdighet. Inte minst vad det gäller plågsamma djurtransporter är lite uppgiven.

Det är tråkigt, men ingen vill betala för djurskyddet. Det enklaste hade varit att göra det i butiken, men det fungerar inte. Där kostar paprikan idag dubbelt så mycket som en slaktad kyckling. Handeln och konsumenterna blundar för det uppenbara.

Det är så sant. Marit använder det som ett argument för att visa hur långt vi har kvar innan vi kan avskaffa subventioner som ska säkerställa att bönder inte bara tar hand om sina djur utan håller landskapet öppet och arbetar miljöeffektivt.

Här kan man ju i och för sig tänka sig följande scenario. Vi tar bort subventionerna. Bönder tjänar ännu mindre. Bönder slåss ut. Vi får ett lite mindre öppet landskap eftersom ingen håller det öppet. Utbudet minskar och vi anpassar oss och minskar andelen kött i matkorgen till förmån för billigare och miljövänligare matvaror.

Precis som bönder i Frankrike hävdar att de behöver bidragen för att bevara sina vindistrikt, så hävdar vi att vi behöver bidrag för att bevara det öppna landskapet. Det öppna landskapet är viktigt för den biologiska mångfalden. Men det öppna landskapet är skapat av människan. Att låta det växa igen skulle vara att låta naturen återgå till ursprungsläget.

Men när det gäller hållningen till det öppna landskapet står säkert Marit på samma sida som naturskyddsföreningen. Var jag står vet jag inte men det finns inga heliga kor.