Valfriheten begränsar

I en ny bok har Renata Salecl skrivit om valfrihetens baksida och begränsningar.

The more money you have, it seems, the more choice you have. And the more choice you have the happier you are. Or at least that is the theory, and if that proves not to be the case, it is your fault for making the wrong choices. Renata Salecl unpicks these axioms of modern life in a short and thought-provoking book. She shows that in large chunks of life, the simplistic search for the perfect choice is not only impractical, but leads to misery.

Vi kan nog alla känna att alla dessa val är mer än vi kan hantera. Vi skulle till exempel välja förskola. Ett område som jag kan erkänna att jag inte behärskar. Jag saknar erfarenhet av, kunskap om och intresse för olika former av förskolor. För mig fanns det två principer. Det skulle ligga bra rent geografiskt och där skulle vara kö. Finns det en kö så har säkert tillräckligt många gjort bedömningen att det är en bra förskola.

I recensionen kommenterar man det faktum att boken lutar mot vänster, men att det finns en poäng i den.

Yet her big point, that choice is not a goal in itself, is well-taken. Dominant ideas, including the welfare state, the classless society and the dictatorship of the proletariat, become so pervasive in their heyday that people often fail to ask what they really mean. Challenging the choices presented by life, and pondering why we make them, is more important than focusing just on what we are offered.

Att välja mellan sånt vi egentligen inte behöver och vill ha gör oss bara olyckligare. Att lägga mycket tid på att göra val som inte är viktiga slösar bort tid. Ett överdrivet fokus på möjligheterna gör att vi glömmer bort målet – största möjliga lycka.