Biltullar och trängselskatt

Maud Olofsson vill införa trängselskatt i bland annat Malmö och Kristianstad. Då kan man ju ställa sig frågande till om hon varit i vare sig Malmö eller Kristianstad. Där finns ingen trängsel. Ibland blir där köer, men knappast trångt.

Det hela bygger på en förväxling mellan två saker. I Stockholm stod trafiken helt still på grund av trängseln. I Skåne har vi inte det problemet, i alla fall inte ett tillräckligt stort för att det ska krävas trängselskatter. Trängselskatten är till för att reducera trafiken och skapa framkomlighet.

Hon verkar förväxla trängselavgifter med vägavgifter. Vägavgifter är ganska vanligt i ett internationellt perspektiv. Exempelvis är Öresundsbron till stor del finansierad via vägavgifter. En vägavgift betalar man för att köra på den väg som byggs med hjälp av de framtida intäkterna.Vägavgifter är till för att finansiera vägbyggen och underhåll.

I Skåne kan vi till exempel tänka oss att E22 fick vägtullar om man byggde ut den till motorväg hela vägen. Att belägga trafiken inne i städerna och använda pengarna till motorväg är tokigt. Denna politiska klåfingrighet öppnar  upp för att man inte satsar på de vägar där behovet är störst utan på de vägar där politiker märker störst opinion.

En mycket enklare åtgärd för att begränsa trafiken i innerstäderna är att höja p-avgifterna ännu mer, bygga bättre cykelvägar och förbättra kollektivtrafiken. Då får man bort de korta och onödiga bilresorna.

”Hon har inte en aning om verkligheten” – Världen – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Malmö Trendigt

Egentligen skulle jag vilja sätta ett stort frågetecken efter rubriken. Men enligt en artikel om inflyttning till Malmö är det tydligen så att Malmö har blivit trendigt. Det är nu 10  år sedan vi flyttade från Malmö. Jag är förundrad över hur Malmö har förändrats sedan dess och har därför svårt att relatera till Malmö som trendigt.

När vi flyttade kunde man skönja omdaningen av området kring stationen, Västra Hamnen och Malmö Högskola. Det är många personer som har gjort detta möjligt men den som har lyckats positionera sig som hjärnan bakom det här är Ilmar Repalu. Sen hur mycket av denna omvandling som kan tillskrivas en man må vara osagt. Men att han har sett till så att stadsmiljön fått ett lyft bidrar nog en hel del. Sen var nog Bo01 – trots alla skandaler och annat nog en viktig förutsättning. Där satte man ribban för kvalité och design för det nya Malmö. Troligen har Ilmar både läst, hört och sett Richard Florida när han pratar om vad som krävs för att skapa framgångsrika städer. Då är en attraktiv stadsbild en del av receptet.

Utan dessa tankegångar hade man säker börjat i en annan ände. Prioritet ett för en traditionell sosse skulle vara att pumpa in pengar och åtgärder i Rosengård. Ilmar förstod att det inte skulle leda staden framåt på sikt utan bara kasta in Malmö i en nedåtgående spiral.  Istället satsade han på att få en Högskola till Malmö. Det är ytterligare en av Floridas ingredienser.

Nu visar det sig att många unga vill flytta till Malmö. Göteborgarna tycker att Malmö är bättre än Göteborg. Det visar på att Malmö även utåt har lyckats ändra sin image. Vilket är oerhört viktigt enligt Florida. Nu ökar inflyttningen och Malmö föryngras i snabb takt.

Malmö har alla förutsättningar för att lyckas i framtiden. Det som krävs finns på plats. Även om det har tagit 20 år så valde Ilmar Repalu att se förbi de snabba lösningarna att satsa långsiktigt. På sikt kommer det att vara alla Malmö bor till gagn fattig som rik. Under resans gång har han fått ta mycket skit och varit i blåsväder åtskilliga gånger.

I Malmö finns det en Staty av Frans Suell som var en pådrivande kraft för att skapa Malmö Hamn. Han står och blickar ut över den inre hamnen. Frågan är var man ska placera en staty av Ilmar.

Himmelriket är här!!

Jag har ljusblått blod i ådrorna. Därför är det en självklarhet att Malmös stolthet förtjänar en riktig arena. En plats för skådespel, dramatik och stolpskott.

Nu har Ilmar Reepalu lyckats göra stolpe ut redan innan premiärmatchen.

Enligt Sydsvenskan har han har tydligen mörkat den totala kostnaden för bygget. Nu kommer det kosta uppskattningsvis 900 kronor per malmöbo. Det tycker jag är billigt. Om man lägger ihop det så blir det ca 260  000 000 kronor, viket är en ganska respekt ingivande summa.  Det är ju inte för mycket begärt att en så stor satsning behandlas i och godkänns av kommunfullmäktige på ett sätt som är respektfullt gente medborgararna som bistår med medel för bygget.

”Nya Stadion är viktig för att stärka besöksnäringen och ge en modern, positiv bild av Malmö. Att det går bra för MFF är också en viktig del av Malmös själ och självbild. Så försvarar Reepalu kommunens beslut att investera totalt 260 miljoner kronor.”

Ilmar Reepal

Jag håller med Ilmar. MFF är viktigt för Malmö. Jag respekterar också hans förmåga att skapa och forma.

Det finns bara ett problem. Varför heter det inte Malmö Stadion, Nya Malmö Stadion eller Himmelriket. När den totala prislappen är så hög känns det ju dumt att namnet såldes för en i sammanhanget låg summa.

Men vad gör det om MFF spelar bra båda halvlekarna denna säsongen.

Lyckas man hämta hem guldet till Malmö kommer nog alla att tycka att det var ett billigt pris och prisa Ilmar för den underbara skådeplatsen.