113-5

Försöker att minska tyngden i väskan genom att sortera ut gamla handlingar. Tittar samtidigt genom dem efter anteckningar och uppslag som dykt upp före, under eller efter mötena.

Samhällsbyggnadsnämnden 20/4

Vi fick en liten redogörelse för vad de sysslar med på Serviceavdelningen. Könsfördelning 113-5. Noterade dessutom att man var stolta över hur lite mat som kastades. Någon redogörelse för hur man säkerställer att brukare och elever får i sig tillräckligt mycket näring och energi fanns dock inte. Tankarna på att det borde tittas på ett alternativ till de restauranger som kommunen driver i egen regi väcktes än en gång. Kanske genom någon form av matkuponger som sedan skulle fungera inom de restauranger som uppfyller vissa krav.

Detaljplan för Kristianstad 2 m.fl. inom f.d. Regementsområdet. Här vill man titta på möjligheterna att förtäta i den del som ligger längst från stan. När vi tittade på kartorna såg jag dessutom möjligheten att göra något av de gamla skjutbanorna som ligger som ett pärlband in i skogen.


Visa större karta

En annan punkt var att vi skulle yttra oss om en motion som sossarna har lagt om att vi ska ta fram ett särskilt byaprogram som de kallar det. På frågan hur deras förslag skiljer sig från den nu rådande ordningen med byavandringar, och framförallt hur det skulle leda till att fler förverkligas blev svaret inte rent tydligt. Problemet som jag ser det är att kommunen åker ut och tar med sig en önskelista hem till kommunhuset där allting sedan stannar av. Jag skulle vilja att vi vände på det och att byalagen ägde frågorna, medan kommunen fick en stöttande roll.

Miljöförbundet 18/4

Ekonomirapporten bygger på att intäkterna är periodiserade i förhållanden till tid. Eftersom man har ett system med fasta taxor som faktureras i förskott så blir det inte rättvisande eftersom kopplingen mellan utförda tillsyner och intäkterna blir svaga.Någon som vi påpekade för de ekonomiansvariga. Med tanke på att miljöförbundet har haft och har en pressad ekonomi är det ju extremt viktigt med bra uppföljning.

Miljöförbundet 16/5

Jag hade inte möjlighet att gå på mötet. Men lite reflektioner efter att ha läst det utskickade materialet. Som för övrigt var ca 4 cm tjockt. Att kommunicera ekonomi kräver mer än siffror och diagram. Även om jag arbetar med siffror i professioner så tycker jag att det som skickas ut är svår tillgängligt. Det finns ingen text som guidar läsaren utan det är bara tabell efter tabell. Utskriftsformatet är dessutom minst sagt skiftande. Även om siffrorna säkert är korrekt så håller inte framställningen av dem den kvalité och standard som jag är van vid.

Intressanta ärenden finns det gott om. Frågan om besprutning i inre vattenskyddat område studsade tillbaka en gång till. Samtidigt hade både odlarna och naturskyddsföreningen kommit in med skrivelser. Dessutom fanns det information om Ystads Pellets fabrik. Men eftersom den har bestämt sig för att flytta så är ju det ärendet inte lika intressant längre.

Gruppmötet den 9/5

Nedraby Vattenverk ser ut att bli rejält mycket dyrare än budgeterar. Den ursprungliga budgeten var 100 miljoner. Troligen kommer vi ändå att kunna hålla en kostnadsnivå som ligger ganska bra mot rikssnittet, men visst är det surt. Folkpartiet var för en anslutning till Sydvatten. Centern var de som drev Nedraby linjen hårdast.

Taxorna i småbåtshamnen. I samband med att småbåtshamnen rustas upp kommer priserna att höjas. Frågan är bara om höjningen blir tillräcklig. Enligt de besked vi fått ska den vara det. Annars får vi helt enkelt justera taxorna en gång till. Priset som föreslogs gör att vi ligger på samma nivå som andra kommuner.

Kommunens ekonomi ser bättre ut hela tiden. Nu fanns det 11 miljoner till att använda. Förutom det som redan fanns med i budgeten.  Av dessa fick Socialnämnden en del för att täcka upp för ökade kostnader för socialbidrag och för att finansiera anhörigcentret. Karin pekade också på vikten av att öka bemanningen inom äldrevården som är för tunn.

Vi diskuterade också nyttan av att ge alla elever en dator. Finns det kompetens hos lärarna så att man tar tillvara detta. Ett argument för att ge alla barn en dator är att det ska utjämna livschanserna. Alla kanske inte har dator i hemmet. Men med samma resonemang skulle alla skolbarn fått en tillhörande internetuppkoppling. För en dator utan internet har man bara en begränsad nytta av. Nu testar man i lite mindre skala det är bra. För man ska komma ihåg att satsningen på datorer sker på bekostnad av något annat. Exempelvis högre löner till lärarna.

Nu har min väska lättat ca 2 kg.

 

Fruktad tand

Idag fattade det ett nytt beslut av Ystad-Österlens Miljöförbund som möjliggör för fruktodlarna att även i år bespruta fruktträden på Österlen. Det var ju ett tidigare beslut som väckte ont blod hos många inklusive undertecknad. Något jag bloggat om tidigare.  Men som jag förstår det blev en formulering lite olycklig i beslutet. Det gällde en formulering kring verkställighet. Det innebar att Naturskyddsföreningen som överklagade beslutet i princip fick ett veto.

Odlarna menar att naturskyddsföreningen inte insett konsekvenserna av sitt överklagande.

– Jodå. Men vi har inte fått vara med i diskussionen hittills. Först när det finns en beviljad dispens har vi haft någonting att överklaga. Först nu kan vi få den överprövning vi anser behövs, säger Thomas Hansson.

På frågan om han är beredd på att ta tillbaka sin överklagande är han lite svävande.

– Vi har kemister som tittar på vad det är för preparat som används. Först när vi vet det vill jag ta ställning till hur vi agerar. Ibland måste man sätta hårt mot hårt.

Miljöpartiet gick i samma veva ut med ett öppet brev där de förespråkade att det skulle fattas ett nytt beslut i enlighet med linje två i det ursprungliga förslaget. Det vill säga att det i årets beslut tydligt ska framgå att det inom inre vattenskyddsområde kommer att vara förbjudet att använda kemikalier om tre år. Ingen har förespråkat ett förbud redan i år. Det är viktigt att det förtydligas.

Det miljöpartisterna vill är att miljöförbundet enas om dispensgivning för fruktodlarna i enlighet med tjänstemännens förslag. Enligt detta får odlarna tre år på sig att ställa om sin odling till minskad användning av bekämpningsmedel i de inre vattenskyddsområdena på genomsläpplig mark. Detta skulle enligt miljöpartiet minska riskerna för överklaganden. De tre åren skulle odlarna ägna åt att modernisera sina metoder för bekämpning och Simrishamns kommun skulle ägna åren att se över sina behov av vattenskyddsområden.

Det är samma lösning som jag som representant för Folkpartiet i Ystad förespråkar och som socialdemokraterna stödjer. Att vi inom relativt kort framtid ser ett förbud, men ger Fruktodlarna och Simrishamns Kommun tid att försöka hitta lösningar. Det är seriösa företagare som på ett seriöst sätt visat att de tar frågorna på allvar.  Det finns inget självändamål med att slå undan fötterna på dem redan i år.

Jag visste inte riktigt vad uppdraget skulle innebära när jag accepterade det – men det här ärendet har verkligen gett mig fruktad tand.

Österlens fruktodlare får spruta – Skåne – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Lag är frusen politik

Efter måndagens direktionsmöte på Ystad-Österlens miljöförbund fick vi en liten  kurs i förvaltningsjuridik som hölls av Jonas Christensen. Det var ganska passande. Inte bara för att direktionen är ganska nytillträdd, utan också eftersom vi precis hade avgjort ett ärende som på ett bra sätt belyser en av hans viktigaste budskap till oss.

När man sitter i en nämnd eller direktion som bedriver myndighetsutövning så har man ett ansvar för att den lags som finns tillämpas. Det finns inget större utrymme för politik.

Han gick också in på vilket ansvar man som ledamot har att förstå vilka beslut man fattar. Även om jag ”bara” är ersättare gick jag hem och på kvällen beställde några böcker. Där ingick en introduktionsbok till miljöjuridik och en avseende förvaltningsrätt.

 

Underkastelsen

Det är ganska vältajmat att SVT visar filmen underkastelsen av Stefan Jarl nu när vi har besprutningsärendet som ska behandlas i miljöförbundet. Den handlar om hur vi har mängder av kemikalier i blodet som inte ska varar där. Jag hade den redan på hårddisken men hade inte hunnit se den. Titta på trailern. Snart kommer man säkert kunna hitta den på svtplay.

Ska bli spännande att se.

Giftiga frågor

I dagarna har Sydnytt uppmärksammat att det har hittats rester av bekämpningsmedlet i grundvattnet på Österlen.  Det var i och för sig inte nytt. Det som gjorde det till en nyhet är att ett beslut som fattades i den tidigare direktionen för Ystad-Österlens miljöförbund nu aktualiseras och får tjänstemännen att sparka bakut.

Tjänstemännen vill att det om tre år ska vara förbjudet att använda bekämpningsmedel inom de inre vattenskyddsområdena. Något som politikerna inte ville. I alla fall de borgliga.

Från början var det för mig ganska enkelt. Politikernas beslut går emot Naturvårdsverkets rekommendationer och Länsstyrelsens yttrande. Men när man pratar med några lantbrukare så får man en mer nyanserad bild. Även om det är så att beslutet är felaktigt och vi på sikt ska ha en förbud mot att använda kemikalier inom vissa områden så är det inget enkelt beslut.

Det kommer att få ödesdigra och katastrofala följder för ett antal odlare som kommer att se sin ekonomi gå i kras. För de som vill värna turismen kan man ju ställa frågan vad är Kivik utan äpplen? Detta är inte ett beslut som kan fattas lättvindigt. Bönderna ställer ju också en berättigad fråga när de vill veta exakt vilka riskerna är. Man använde ju betydligt värre saker för. Under vad som idag ses som fullständigt galna former.

Som ersättare i direktionen måste jag försöka ta ställning i frågan. Vi väger olika intressen mot varandra, men direktionen kan inte fatta beslut som strider mot lagar och regler. Jag ringde och pratade med en tjänsteman på förbundet bara för att lista ut vad som var knäckfrågan. Jag fick en betydligt bättre bild av det efter samtalet. Men det finns fortfarande obesvarade frågor.

Hur stora arealer och hur många odlare berörs?  Kommer de att kompenseras eller få stöd för att ställa om sin produktion? Hur skadligt är de medel och de halter som har hittats? Blandar man äpplen och päron när man pratar om läckage till Ytvatten i Tuveån och rester som hittats i grundvattnet i Simrishamns Kommun i samma inslag.

Jag våndas inför måndagens direktionsmöte då frågan kommer att behandlas. Detta är ett giftigt beslut. Oavsett hur man gör blir det inte bra. Men miljöförbundets roll är först och främst att värna miljö och hälsa och finns det en risk för att exempelvis ett större utsläpp vid  en olycka riskerar vattenkvalitén så är denna risk enligt tjänstemännen tillräckligt för att motivera ett förbud.

Men en sak får man inte glömma att bönder inte är bovar. De är företagare och personer som riskerar att drabbas hårt. De förtjänar att de beslut som fattas är väl underbyggda och rimliga – men de kan inte gå emot gällande lagstiftning. Är det fel på lagstiftningen eller i normerna så får man ta detta med riksdagen eller normgivaren. Även om beslutet tas att införa förbudet om tre år kan de ju använda denna tiden för att få dessa instanser att ändra sig.

Miljönisse

I veckan var jag på det första mötet med direktionen för Miljöförbundet Ystad-Österlen där jag har en ersättarpost i direktionen. Det var en intressant upplevelse och jag ser framemot att få lära mig en hel del nyttigt genom uppdraget.

MIljöförbundet har en ganska bred verksamhet det den kanske mest kända verksamheten är att man har ansvar för att kontrollera restauranger m.m. vad det gäller livsmedelshantering. Man har dessutom ansvar för att kontrollera annan verksamhet som kan vara miljöfarlig främst lantbruk och industrier. Det finns en avdelning som sysslade med hälsa. Det innebär att de får ta emot klagomål där människor upplever störningar som påverkar hälsan. Man lämnar dessutom en hel del remissvar på planer och annat, främst till Länsstyrelsen och kommunerna.

Första mötet gick till viss del åt för att sköta val av ordförande m.m. Här lyckades sossen som svingade klubban tvinga fram ett antal onödiga voteringar. Han visste om att det var borglig majoritet. Då är det lite småaktigt att låtsas att man uppfattade det som att sossarnas förslag fick majoritet. Men det är klart det är ju ett bra sätt att få alla till att komma igång.

Därefter blev det lite information om verksamheten och tjänstemännen ansträngde sig för att ge en bild av frågorna och verksamheten så att även vi som var nya fick en chans att hänga med. Bland annat blev det en diskussion om hur man arbetar med taxorna. Tydligen har man till en stor del av ”kunderna” infört ett system med fasta avgifter. Det innebär att man betalar en fast avgift varje år vare sig man fått en kontroll eller inte.

Just det upplägget ställer jag mig själv tveksam till. Dels riskerar man att som i Torekull-fallet i Simrishamn få betala tillbaka pengar om man inte levererar de utlovade kontrollerna. Dessutom är det aldrig bra att frikoppla kassaflödet från den operativa verksamheten. Det bästa styrningen är plånboken. Lyckas man inte få ett bra flöde och genomföra de i målen uppsatta kontrollerna kommer man inte heller att få några pengar. Men det viktigaste är att man kan få mer pengar genom att överträffa sina mål. Både som individ och som förbund.

Det blev också en kortare information om vindkraft, men eftersom det är en så komplex fråga kommer vi att få en utbildning bara i det ämnet om några veckor.

Ett ärende som på ett intressant sätt visade på skillnaderna mellan kommunpolitik och ett kommunförbund är att vi från Ystad måste hålla ihop så att vi hjälps åt att bevaka ärenden som berör oss. Det blev tydligt på veckans möte när vi hade synpunkter på antalet skjutdagar på Kabusa-fältet. I Förbundets förslag var det angett 140 skjutdagar, men på grund av att Kent Mårtensson(s) var på hugget konstaterade vi att Ystads hållning är att vi vill begränsa detta till 100 dagar. Det tycker jag hade varit utmärkt.

Det kommer att bli utvecklande att få utforska rollen som politiker inom ett område där det till mycket stor del handlar om myndighetsutövning. Var i ligger det politiska?