Miraklet i Nossebro

Tyvärr missade jag vår gäst på lokalavdelningens årsmöte. Men igår fick jag referat av eftermiddagens föreläsning av Martin Alfborger lärare och Folkpartist från Nossebro. En skola där man på tre år gick från sämst i klassen till bäst i klassen vad det gäller gymnasiebehörighet. 100 procent behörighet är ju ganska svårslaget och för många skolor ett mål man inte ens skulle våga drömma om att sätta.

Det allra bästa det kostade inga pengar och lärarna behövde inte arbeta extra. Det handlar om inställning, attityd och se det positiva. Därtill slutade man skilja ut de som behövde extra stöd. Så mycket så möjligt skulle ske i den egna klassen, i det egna klassrummet.

De elever som behöver ännu mer hjälp, kan få det på håltimmar eller på den schemalagda studietid som alla elever har. Men de får aldrig plockas bort från sin klass.

– Jag kallar det en synvända. Synvändan kommer från den pedagogiska forskningen, det är ju inte så att vi har kommit på egna tankar plötsligt. Oavsett vilken forskare vi läste, sa de samma sak: att alla vill vara med i klassrummet, säger Lasse Björkqvist.

Jag tycker att det är spännande och det går inte att säga emot att man verkligen lyckades. Det är också en sympatiskt och positivt sätt att förbättra skolan. Inte minst framgår det att det inte finns några enkla lösningar utan att lärarna måste anstränga sig för att möta varje barn på rätt nivå och hitta lösningar som gör att det fungerar.

Jag tror att det är det som gjorde den största skillnaden. Att lärarna insåg att det är deras ansvar att lära ut. Om inte eleverna lär sig så är det lärarna som misslyckats. Då måste lärarna förändra sitt sätt att arbeta.

I synvändan ingick också ett enkelt konstaterande: elevens framgång var skolans ansvar. Om en elev blev underkänd var det skolan som misslyckats.

Att det tankesättet sjunkit in har inte minst eleverna märkt.
– Förut fick man ofta höra av lärare att även om du inte jobbar, så får jag min lön ändå. Och då tänkte man att de skiter väl i oss, då vill jag inte jobba, säger Johan Stjärneborn i 9A.

I kommentarerna till artikeln i Sydsvenskan finns det en del klokheter och den ganska intressant debatt. Det finns de som tar detta som inteckning för att Björklund är fel ute. Men det är ju precis tvärtom. Björklunds mantra är ju att han betonar hur viktigt det är med välutbildade, kunniga och engagerade lärare. Att det är lärarna näst efter eleverna är de viktigaste personerna i skolan.

Till detta kan också läggas aktuella rapporter om att det finns en tydlig koppling mellan skolan förväntningar på eleverna och resultaten.

 

Inspiration från Nossebro | Folkpartiet.se.

När skolan är som allra bäst – Sverige – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Höga förväntningar ger höjda resultat « Tankar om skolan i media.