Apopå tjockisskatt

Stefan Hannas förslag om skatt på överviktiga är lite felriktad. Det finns många grupper som kostar samhället stora pengar som vi inte beskattar hårdare för att de ska ”göra rätt” för sig. Däremot så är övervikt ett samhällsproblem som kostar stora pengar.

Men det finns andra saker som är skadligare och som jag tycker ska ”straffskattas” betydligt hårdare med samma resonemang nämligen tobak och alkohol. Båda dessa har dessutom skadliga effekter på omgivning i form av exempelvis passiv rökning och misshandel. Dessutom kan man fundera över alla dem som utsätter sig för fullständigt onödiga risker och exempelvis blir skadade i skidbacken eller vid fallskärmshoppning. Borde man inte teckna en tilläggsförsäkring i samband med att man löste liftkort.

Det är oerhört svåra och komplexa frågor som inte förtjänar att reduceras till en så fånig sak som tjockisskatt. Var upphör individens ansvar och var tar statens vid. Om staten plockar upp notan. Har man då inte rätt att ställa vissa motkrav?

Reaktionerna mot förslaget har varit ganska hårda. Jag vänder mig också mot tonen i förslaget och den förenklade argumentationen samt det faktum att det luktar moralism och livsstilsfascism. Kent Persson skriver bra om vad man kan och bör göra för att bekämpa övervikt. Men många med mig konstaterar att det rent logiskt inte håller att argumentera för en straffbeskattning av överviktiga.