Dubbel bokföring

I vissa av PIIGS länderna behöver man inte höja skatten så mycket. Det handlar snarare om att samla in den. Vi svenskar kan nog inte ens förstå hur dåligt det kan fungera. Skatteverket fungerar oftast som ett urverk i den dagliga kontakten, visst ibland hakar visaren upp sig och man kommer i lite osynk med medborgarna.Men på det hela taget är det en myndigheter som gör det den ska, och på det stora hela har folkets stöd och förtroende.

I Italien är det inte riktigt så. Hade man samlat in alla skatter som undanhålls staten hade man minskat sitt budget underskott med 6 procent. 6 procent!

The  owner of five Ferraris claims an income of €1,000 ($1,200) a month. A restaurant owner purchases a €750,000 home but declares nil income. An owner of a large property portfolio never files tax returns. Cases like these are part of the colourful patchwork of Italian tax evasion, which is estimated to cost the country around €100 billion a year, equivalent to some 6% of GDP. Little wonder that the government is trying harder to collect the money.

Det är helt otroligt att vi i ett land som ingår i Euro-länderna har så dålig internkontroll. Men nu blir det andra bullar av.

A financial-stabilisation decree enacted on May 31st contains several measures aimed at tax cheats. To encourage town councils to join the battle, the government is offering them one-third of revenues recovered and fines levied for their part in successful prosecutions. Another measure imposes checks on firms that shut within a year of being set up, which are considered likely vehicles for fraud. The decree also requires tax authorities to look at firms that declare losses in more than one tax year, stiffens the rules on blacklisted tax havens and requires payments made to the state pensions agency to be cross-checked against tax returns.

Dessutom försöker man komma åt kontanthanteringen. Italienarna gör tre gånger fler kontanttransaktioner mot resten av Euro-området. Frågan är om man någonsin kommer att nå ner till en acceptabel nivå på fusket. I ett land där fusket är norm är det svårt att få tillstånd förändringar.

Tax dodging in Italy: Evasive measures | The Economist.

Den som går i borgen

Det finns ett vedertaget uttryck. Den som går i borgen går i sorgen. Nu ryktas det att EU-länderna ska lösa delar av Greklands skuld, alternativt ingå en form av borgensåtagande. Ryktet går om en bail-out fond på 25 miljarder Euro. The Economist beräknar det totala behovet till 75 miljarder Euro över en femårsperiod. Man har bett om IMF:s hjälp men eftersom Grekland är med i Euro-samarbetet har de ett begränsat antal verktygslåda att arbeta med.

The Greek government has somehow to keep its economy on an even keel while pushing through a huge fiscal tightening. Countries that seek IMF help generally have to endure brutal cuts in public spending, which deepen recessions. To counter that effect, the IMF typically counsels a weaker currency. Sadly, this is not an option for Greece. Stuck in the euro, its exchange rate with its main trading partners is fixed. Greece cannot devalue, so it needs more time to adjust than the three years it has agreed with its EU partners—and a bigger safety net while it does.

Dessutom blir grekerna argare och argare över att regeringen sparar i de offentliga finanserna samtidigt som de försöker att effektivisera sin skatteindrivning. Vi svenskar kan nog inte ens förstå hur slapphänt man har sett på skatteindrivning i exempelvis Italien och Grekland. Ska man var taskig kan man nästan säga att medborgarna har betalat skatt efter samvete inte efter inkomst.

The mood gets gloomier with each round of cuts. Two rises in excise duties on fuel, alcohol and cigarettes in under three months have caused grumbling. On March 24th a bill arrived in parliament aimed at cracking down on tax evasion by Greek companies as well as the self-employed. Doctors, lawyers and taxi-drivers will all have to issue VAT receipts; electronic systems for cross-checking returns will be upgraded. High-earners will have to pay more income tax. Yet many doubt if the tax overhaul will produce anything like the €2.7 billion ($3.5 billion) of extra income the finance ministry wants without a thorough clean-out of the notoriously corrupt tax administration.

Pension reform is likely to make Greeks crosser still. The retirement age will rise from 58 (on average) to 65 for both men and women, bringing Greece into line with other EU countries. The number of female civil servants applying for early retirement has already jumped by 25% this year. The government wants to trim the public-sector payroll, but its most productive workers are often women in their 40s and 50s. “It’s the most efficient female colleagues who are lining up to leave,” says an official at the civil-service union.

Ett annat problem är precis som jag nämnt tidigare att man nu skickar en signal till övriga så kallade PIIGS länder. Signalen är tydlig. Ni behöver inte ta ansvar. Italien behöver inte ta tag i den utbredda korruptionen och skapa en långsiktigt hållbar politik. I Spanien ser vi att regeringen inte tar de kraft tag som behövs.

Deeper reforms to Spain’s economy look unlikely. The Bank of Spain’s governor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, is calling for reform of a rigid labour market that makes most employees too costly to fire but condemns a third of workers to unstable, unprotected temporary jobs. Yet the government has repeatedly delayed pension and labour reforms. Mr Zapatero’s great goal is to conserve social peace. That means keeping trade unions happy, even if reforms (and growth) have to wait.

Some detect a whiff of cowardice. Mr Zapatero’s determination to avoid general strikes is proof that he will never take a difficult decision, says Artur Mas, head of the Catalan Convergence and Union coalition. And because broad agreements on public-spending cuts lack detail, they also lack urgency. A recent austerity deal with regional governments, responsible for over a third of Spain’s public spending, allows for two more months of haggling.

Det är inte enkelt det här men det blir svårare om man inte håller sig till reglerna. Janne Dahlqvist formulerar sig kort och kärnfullt.

Jag är förespråkare för EU men det börjar bli svårt att upprätthålla tron på att EU kan bli den storheten jag ser i min vision. Det är alldeles för mycket okunnighet och urusel moral i många av de länderna som är med idag. Att EU skulle slänga ut länder ser jag inte som ett realistiskt alternativ, det är för många som skulle se sin maktbas hotad då och kämpa med näbbar och klor för att stoppa detta hot. Frågan är bara om det finns någon realistisk möjlighet att genomföra EU till det positiva projekt det skulle kunna vara. Vi har länder med utbredd politisk korruption, vi har länder som vars styrande inte ser allvaret i det ekonomiska ansvaret och vi har länder där politiker använder det politiska förtroendet för att av kriminalisera sig själva. Det är i en svensk människas ögon skrämmande att detta överhuvudtaget kan förekomma och ännu mer skrämmande att det kan fortgå. Frågan är vad man kan göra för att ändra på denna utveckling, frågan är om det finns något man kan göra.

Jag tror att vi är många som delar hans känslor för detta fredsprojekt som riskera att spåra ur och ställa norr mot söder och sänka Europas konkurrens kraft mot omvärlden. Välstånd är viktigt för freden. Den som har ett bekvämt och fullgott liv är mindre benägen att ta till våld för att öka sin levnadstandard. Fred byggs genom handel och att vi tillsammans skapar en större kaka att dela på. Det är svårt att göra en större kaka när det finns dem som äter upp smeten.