Det personliga varumärket

För några år sedan var jag på kurs med folkpartiet och vi diskuterade vårt personliga varumärke. Inom politiken är det extremt viktigt att vara medveten om sitt personliga varumärke, men även inom näringslivet blir det allt viktigare.

Det personliga varumärket handlar om hur vår omgivning uppfattar oss, och vi kan agera för att uppfattas på det sätt vi avser. I kort bygger det på att vara tydlig med vad man står för och att leva som man lär.

Jag tror att en stor del av politikerföraktet kommer sig av att politiker använder sig av det personliga varumärket, de kommunicerar utifrån värdegrund och når fram. När de sedan brister i det andra rekvisitet att leva som man lär blir skadan mycket större än det var innan man började arbeta med det personliga varumärket.

Ett exempel på detta är ju att Mona Sahlin, Wanja Lundby-Wedin och Göran Persson går omkring med väskor som en löntagare bara kan drömma om. Det hjälper inte när Wanja sedan ursäktar sig med att det var en piratkopia. Till och med deras egna inser att det är ett problem.

Göran Greider menar att det är extra allvarligt för att hon är socialdemokrat. Men det är inte bara den dubbla signalen som upprör honom.

Han menar att lyxväskan leder till att vanligt folk känner att de också måste ha lika dyra saker.

– Konsumismen kommer från de rika. De blir en kedjereaktion där folk lånar pengar för att kunna köpa samma saker. Statusjakten är ett problem och den utlöses av de som är överst i samhället. Därför har politiska ledare, särskilt på vänsterkanten, ett visst ansvar här. De måste vara försiktiga.

Det personliga varumärket gör att diskrepans mellan vad sägs och vad som görs är det som skapar förakt och misstroende. När Fredrik Reinfeldt gör samma sak och går omkring med en dyr klocka får det inte samma effekt.

Reinfeldt riskerar inte att utsättas för kritik som Sahlin och Lundby-Wedin.
– Reinfeldt tillhör ett parti där kapitalism är helt ok. Symboler som är uttryck för kapitalism är inget konstigt. Då är det inte heller konstigt att ha en klocka för 25 000 kronor, säger Jenny Madestam.

Detta är något som man kan lyfta ner även till vanligt folk. När någon som röstar på socialisterna fuskar med skatterna eller pratar illa om det höga skattetrycket raderas hela personens trovärdighet. Att en moderat försöker undvika skatter är ju i linje med att man förespråkar sänkta skatter. Det gör det inte mindre fel, men det påverkar inte personens trovärdighet lika mycket.

Pålitliga politiker

I Sydsvenskan kan man lösa att politiker håller sina vallöften. Det var ju oväntat.  Frågan om politikerförakt får en ny vändning. Tål att tänkas på.

Det kanske är det som de inte säger som leder till förakt. Jag får nog återkomma i ämnet.

Lita på politikern – Huvudledare – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.