Vågbrytande media

Folkpartiet Skåne har lagt fram en rapport om en av de viktigaste infrastruktursatsningar som gjorts i Skåne. ”Mer internet i Skåne” är ett sätt att krympa avstånden och skapa möjlighet för tillväxt i hela Skåne. Jag hittade inte rapporten på nätet, bara ett pressmeddelande.

Det handlar bland annat om:

– Internet på sjukhus

– Internet i kollektivtrafiken

– Öppna stadsnät

Det är kul att folkpartiet genom Mats Persson och Gilbert Tribo har två duktiga, ambitiösa och kompetenta regionråd som försöker att göra avtryck i debatten och föra Skåne framåt.

De har lyckats skapa ett positivt intresse kring Folkpartiet. Genom att hålla blicken på horisonten har de lyckats hitta en våg och har stora möjligheter att stärka folkpartiets ställning i regionen.

Då är det tråkigt att media inte låter dem surfa på den vågen. Tydligen så har media en sorts princip där man försöker att fördela utrymme mellan partierna. Eftersom folkpartiet är så aktiva och kommer med så många intressante och bra idéer har vi förbrukat vårt utrymme på vissa tidningar.

Annars kunde man ju gett de andra partierna utrymme genom att belysa avsaknaden av idéer och förslag. Det tycker jag hade varit både rättvist och god journalistik.

Biltullar och trängselskatt

Maud Olofsson vill införa trängselskatt i bland annat Malmö och Kristianstad. Då kan man ju ställa sig frågande till om hon varit i vare sig Malmö eller Kristianstad. Där finns ingen trängsel. Ibland blir där köer, men knappast trångt.

Det hela bygger på en förväxling mellan två saker. I Stockholm stod trafiken helt still på grund av trängseln. I Skåne har vi inte det problemet, i alla fall inte ett tillräckligt stort för att det ska krävas trängselskatter. Trängselskatten är till för att reducera trafiken och skapa framkomlighet.

Hon verkar förväxla trängselavgifter med vägavgifter. Vägavgifter är ganska vanligt i ett internationellt perspektiv. Exempelvis är Öresundsbron till stor del finansierad via vägavgifter. En vägavgift betalar man för att köra på den väg som byggs med hjälp av de framtida intäkterna.Vägavgifter är till för att finansiera vägbyggen och underhåll.

I Skåne kan vi till exempel tänka oss att E22 fick vägtullar om man byggde ut den till motorväg hela vägen. Att belägga trafiken inne i städerna och använda pengarna till motorväg är tokigt. Denna politiska klåfingrighet öppnar  upp för att man inte satsar på de vägar där behovet är störst utan på de vägar där politiker märker störst opinion.

En mycket enklare åtgärd för att begränsa trafiken i innerstäderna är att höja p-avgifterna ännu mer, bygga bättre cykelvägar och förbättra kollektivtrafiken. Då får man bort de korta och onödiga bilresorna.

”Hon har inte en aning om verkligheten” – Världen – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Vi är oss själv nog

Vi hade nomineringsmöte med folkpartiet för någon vecka sedan. Syftet var att fastställa listan till regionvalet. Någon PR inspirerad person hade bestämt att våra regionråd Mats och Gilbert skulle finnas med på alla listor. Men så blev det inte. Sydöstra Skåne ska företrädas av personer från vårt hörn av Skåne. Det tyckte nomineringsmötet och det tycker jag.

Vad jag däremot tycker är en lite förlegad princip är den att första platsen på listan snurrar runt mellan kommunerna. Det hade ju faktiskt varit bäst för alla kommuner om vi hade valt den som har bäst idéer och störst möjlighet att förverkliga dessa. Det här bya tänkandet som hela tiden är närvarande känns för mig helt främmande. Nu är det fyra år till nästa gång. Vi kanske har lyft blicken till dess.

Denna gången blev det i och för sig bra eftersom Karin Olsson Lindström från Ystad kom på förstaplats.

Avspark

Igår var jag på en inspirerande Kick-Off med Folkpartiet Skåne.

En klart uppmuntrande sak var att det finns många duktiga yngre folkpartister som verkar inom Region Skåne. Framförallt imponerade Mats Persson vårt ganska nytillträdda regionråd.

Dessutom dök Erik Ullenhag upp. Det är andra gången jag lyssnar på honom och han var minst lika bra denna gången. Han rättade upp en hel del frågetecken och gav inspiration och nya uppslag inför den kommande valrörelsen. Han har grymt bra koll och formulerar det man liksom kan ana sig till på ett bra sätt.

Som vanligt så är jag överdrivit stridslysten och i en av pauserna så kom en dam från Kristianstad med den olyckliga kommentaren att jag var ung. Visst i ett sammanhang där många är över 60. Men jag har jobbat i mer än 10 år och har otaliga högskolepoäng och stora studieskulder, hus, fru, barn och räkningar att betala.

Att kategorisera en 35-åring som ung kan man bara göra om man medvetet eller omedvetet har till syfte att förringa personen, och koppla samman han eller hon med sådant som hör ungdomen till; ansvarslöshet, bristande erfarenhet, lite livserfarenhet m.m.

Jag kontrade helt enkelt med att hon var gammal ( eller sa jag  jättegammal?) vilket blev mindre uppskattat. Jag förklarade mig i och för sig efteråt.