Så in i Norden feltänkt

En ledare i Sydsvenskan reflekterar över en ny bok som lyfter tankarna på en Nordisk förbundsstat. För mig ett märkligt fokus. Inte minst rent geografiskt. Jag har gjort två bilder som illustrerar det hela. De är i samma skala. Frågan är vilken marknad vi ska fokusera på.

Boken är skriven av Gunnar Wetterberg som är SACO-man. Han har gjort det på uppdrag av Nordiska Rådet. Självklart är det en partsinlaga. Norden ivrarna lever en tynande tillvaro där de får mindre och mindre utrymme. EU drar åt höger och det är klart att det finns krafter som hellre vill anlägga ett nordiskt perspektiv på det hela  för att bevara illusionen av fungerande socialdemokratiska samhällsbyggen.

De nordiska länderna har tillsammans 25 miljoner invånare och en bnp som sammantaget skulle placera dem bland världens 10–12 största ekonomier.

Ett samgående skulle kunna öka handeln, ge länderna en tyngre röst i storpolitiska fora som G20 och EU, inte minst när det gäller frihandel, klimat- och miljöfrågor. En gemensam bas skulle kunna bana väg för forskningssatsningar av toppklass, locka till sig know-how och tvinna ihop länderna.

Oj då. tjugofem miljoner – Polen har 38 miljoner. Norden är dessutom till stora delar närmast obefolkat med Europiska mått mätt. Jag lika svårt att förstå nordnorska, isländska, finska och Jyllandsdanska som harför att förstå Polska, Tyska och Franska. Någon större kulturell enighet går det nog inte att hitta.

Enligt mig borde blicken riktas söderut allt annat är ologiskt och märkligt. Vi borde tänka i ekonomiska regioner, inte nationalstater.

Även realister måste drömma – Huvudledare – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Vård(a)pengarna

Läste om hur landsting och regioner rullar miljarder på kultur och näringspolitik. Eftersom kopplingen till framtida intäkter är minst sagt vag. Precis som målen med verksamheten – kan man fråga sig om det är att spendera pengarna rätt. Man kunde sparat in både anslag, tjänstemän och sänkt skatter eller prioriterat kärnverksamhet. Men den nya portföljmodellen inom kulturen riskerar att bidra till ruljansen.

Ska landstingen bedriva annan verksamhet än vård, omsorg och kollektivtrafik är kravet på redovisning stort. Båda för vad pengar använts till och vilken nytta det gjort.

http://www.dn.se/debatt/landstingens-kulturprojekt-slukar-miljarder-varje-ar-1.1157213