Ur led är socialismen

Socialism kan inte lösa morgondagens utmaningar. Det är därför det använder gårdagens retorik. Klasskamp, arbetarklass, kapitalistiska utsugare och proletäriatets förtryck hör inte hemma i modernt språkbruk. Senast läste jag i Sydsvenskan att poeten och socialisten Johan Jönsson anser att det är ett klassprivilegie att trivas på jobbet. Martin Svensson gör en intressant analys på detta tema han kommer fram till att klass som underlag för någon form av dialog är helt meningslös i dagens Sverige och att vänsterns debattörer är en poserande elit.

Det jag mött av klassdiskussion idag tycks mest uppehålla sig vid tillbakablickar av mer eller mindre nostalgisk art som mest väcker frågan hur länge kan man egentligen leva på ett proletärt förflutet?

På egna fattiga uppväxtår, en farfar som var timmerman eller släktingar med sociala problem. Visst påverkas vi alla av vår uppväxt, men på vilket sätt är klassen något att orientera efter och vad säger den?

Men att leva på gamla meriter fungerar inte när högerspöket har fått ett ansikte. Dessutom ett ansikte som varken var särskilt skrämmande eller elakt.

Språkpiraterna

Jag älskar att Moderaterna tar ord som rättvisa, jämlikhet och solidaritet och visar att det är ord som är viktiga även för Alliansen. Inte minst för alla oss som betecknar oss som liberaler är detta ledord som vänstern har kapat och därefter haft tolkningsföreträde på de senaste 30 åren

Timbros Andreas Bergh gav fyra nivåer på jämlikhet på en föreläsning nyligen:

– Det kan vara [1.] grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, det kan vara [2.] något slags mått på möjligheter om vad man faktiskt kan göra med sitt liv, det kan vara [3.] mått på inkomsten, eller det kan vara [4.] att alla ska ha det precis lika bra.

Jag ligger på nivå två, vilket jag tror att många gör. Vänstern har laddat det så att det ska tolkas som en 3:a  eller 4:a.

Förutom att man för att nå dessa nivåer måste använda sig av metoder som både är orättvisa och inbegriper ett stort tvång mot enskilda är det dessutom inte rent samhällsekonomiskt några gynnsamma nivåer att sträva efter.

Jag hoppas att Alliansen fortsätter att arbeta på samma sätt. För det fullkomligt river sönder vänsterns demagogi. Förra valet förlorade vänstern på att de hade tappat bort betydelsen av arbetare och arbetarparti. Alliansen kunde då ladda dessa orden på ett bättre sätt eftersom man skapade en politik för dem som arbetade.

Nya moderaterna – rena språkpiraterna | Helle Klein | Ledarkrönika | Ledare | Aftonbladet.