Samhällsplikt

I Sverige har vi precis avskaffat värnplikten. En reform som jag verkligen välkomnar. Men jag är starkt emot all form av militarism. Men jag hittade denna artikeln om Tyskland som väckte en del intressanta frågeställningar kring frågan av vad samhället har rätt att kräva av individen.

Sometime between their 18th and 23rd birthdays nearly all German men will be summoned to one of 59 induction centres to be weighed, measured and evaluated. Nearly half will be deemed unfit to serve in the armed forces. Of the rest, the greatest part will opt out, choosing instead the non-military “community service”. In the end some 70,000 men a year are called up for a nine-month stint in the Bundeswehr. (Women are exempt from the draft.)

Bundeswehr är en form av samhällstjänst och har varit ett sätt för Tyskland att leverera billig välfärd. 70 000 unga män tvingades arbete inom välfärdssektorn.

The government’s decision to shorten basic military service from nine months to six and the possibility it might be eliminated altogether is causing worry at the Mariendorf centre and at thousands of similar outfits. Since community service is an alternative to conscription, it will be cut back to the same degree. Ending it altogether would have “huge consequences” for “social welfare as a whole”, says Jens Kreuter, the federal official in charge of the service.

Frågan är om det är rimligt att bygga välfärd på tvångsarbete. Självklart inte är mitt korta svar.

Ibland hör man förslaget även vid fika bord och annat. Att det borde finnas en socialvärnplikt. Men precis lika mycket som det är orättvist och fel att ha värnpliktiga soldater är det orättvist att ha värnpliktiga socialarbetare.

Visst kan det vara utvecklande för individen och berikande att få en andra sidor av livet. Men det borde gå att få unga människor att bidra frivilligt.

För den som förespråkar ett sådant system finns det en hel del frågor att besvara. Varför unga och inte äldre? Varför ska de behöva avstå möjligheten att ha riktiga jobb och att utbilda sig? Vad händer om man vägrar? Vem är du som tycker att du har rätt att tvinga andra att arbeta till underlöner?

Däremot kan jag förespråka ett frivilligt system och ett utbyggt civilt samhälle. Det finns mycket som inte blir gjort och att göra skillnad och betyda något för någon annan är viktiga erfarenheter för alla oavsett ålder.