Mångfald eller ojämnlikhet

Roger Melin på SKL lyfter på en sten som jag velat lyfta på.

Alla pratar hela tiden om att vården ska vara likadan över hela landet. Att de inte ska spela någon roll var man bor.

Istället för debatt om skillnader i vården önskar han sig en diskussion om skillnader i patienters hälsa, det vill säga resultatet av den vård som ges. Och då krävs bättre kvalitetsregister och ännu fler öppna jämförelser. Vilket också är på gång.

Resonemanget utgår då oftast på att ingen ska få sämre vård än någon annan.

Men om man istället uttrycker det som att det finns möjlighet att vissa kommer att få en bättre vård än andra, och om de får det kommer dessa metoderna  att spridas. Så på sikt får alla bättre vård.

I det första resonemanget kommer någon utveckling inte att ske eftersom det saknas variation.

Det är sorgligt att politiker inte förstår det, och går på det enkla greppet som tilltalar den svenska folkskälen. Bara alla har det likadant så blir det bra.

Roger Melin har så rätt när han säger så här

Skillnader som beror på att vårdpersonal inte lär av varandra och de bästa behandlingsresultaten är oacceptabla, enligt Roger Molin. Men det måste finnas utrymme för vissa att gå före och testa nya metoder.

– Vi får inte bli så livrädda för variation att vi säger nej tack till utveckling.

Givetvis ska alla få bästa möjliga vård, inom ramen för vad vi har möjlighet att ge. Men precis som överallt annars går mångfald före enfald.

SKL: Utan skillnader stannar vården | Dagens Samhälle.

Privata vårdgivare har nöjdare patienter

I våras läste jag en artikel i HD. Där framgick det med all önskvärd tydlighet att privata vårdgivare har nöjdare patienter.

Domus Medica är tillsammans med Familjehälsan i Åstorp de två vårdenheter i nordvästra Skåne som får högst betyg av sina patienter. Båda är privata och faktum är att nio av tio enheter i toppen av listan är privata.

Samtidigt…

I botten av listan är fördelningen mellan privat och offentligt den omvända. Av de tio med sämst betyg är sju offentligt driva vårdcentraler.

Det allra bästa med valfrihet att är kunna välja och att alternativen utvärderas. Hur ser det ut i din kommun. Har du valt rätt.

Det tycker jag är härligt. Valfrihet är fantastiskt. Konkurrens stimulerar, utvecklar och effektiviserar.

Flest nöjda patienter hos de privata vårdgivarna – hd.se.

När det verkligen gäller

Frihet har många dimensioner och vinklar. En liberal grundsats är att den enes frihet inte får inskränka någon annans frihet. Det skapar ofta gränsdragningsproblem, och det skapar utrymme för olika perspektiv och tolkningar.

En fråga som är till synes ganska enkel – rätten att avsluta sitt liv leder till många sådana. Inte minst om man pratar om så kallad dödshjälp. Nu har socialstyrelsen förtydligat vad som gäller vad det gäller rätten av avböja livsuppehållande åtgärder.

Det gäller alltså inte aktiv dödshjälp, utan en form av passiv dödshjälp. Jag anser att man så långt som möjligt ska beslutande rätt över sitt liv. Det gäller i alla livets skede, även slutskedet. Det tyckte socialstyrelsen också.

Att få avböja livsuppehållande åtgärder känns liberalt och riktigt. Däremot är jag något tveksam till aktiv dödshjälp. Jag är tveksam men inte avvisade, eftersom det går att reglera så att det bygger på frivillighet från samtliga parter, och att det sker på ett sätt så att all tvivel om att det är patientens verkliga vilja är undanröjd.

Vi måste stå upp för friheten när det verkligen gäller, när det är svårt, tungt och obekvämt. Det är då friheten betyder mest för den som får den.

Patient får rätt bryta behandling – DN.se.

Yes – Där fick rökarna

Äntligen kommer något som har efterlyst länge. Nu ska rökarna förutom en kortare livslängd även drabbas av högre avgifter på försäkringar. Hoppas att de kommer att höja avgiften för överviktiga, narkomaner, cyklister utan hjälm med flera så att min avgift kan bli så låg som möjligt.

Det är ett ganska spännande område som nu beträds. Nu är det ett fristående försäkringsbolags som agerar inte staten.

Men betänk vad sjukt det är att om någon kastar sig nedför en backe på två brädbitar med två stickor i händerna och kraschar in i en tall så betalar staten sjukpenning. Likaså om någon hoppar ut från ett plan och stukar foten.

I vissa landsting har de börjat lista vilken sjukvård som landstinget tillhandahåller. Det är ett ganska kort steg till att göra en bedömning i hur skadan uppstod.

Självförvållade skador på grund av medvetet risktagande borde kanske täckas av någon form av äventyrsförsäkring. Idrottare borde kanske teckna en idrottsförsäkringar och jag borde ha en försäkring eftersom att jag tränar för lite och därmed riskerar en högre premie för att jag blir fet.

Fler försäkringsbolag kan höja premien för rökare – DN.se.

Vårdval igen och igen

Jag gillar valfrihet inom vården. Därför hade jag listat mig på Nova Kliniken i Ystad. En helt suveränt ställe som man kan få kontakt med om man är sjuk.

Tänk vilka låga förväntningar man har. Lyckas man få kontakt med en vårdinrättning och boka en tid så är man helt såld. Tänk om det hade funkat likadant när vi ska köpa andra saker.

Förra veckan kom det en lapp som meddelade mig att jag numera tillhörde vårdcentralen, och om jag ville ändra det skulle jag skicka in en lapp. VA!!

Snabbt som en mamba kastar jag mig över luren. Här ska någon ställas till svars. När jag lagom irriterad har presenterat ärendet  får jag det helt underbara rådet att höra av mig till Vårdcentralen. Tack för den du.

Jag har hört om en stackare som var sjuk och behövde en läkartid . Han ringde till vårdcentralen på deras telefontid mellan 8-9, men kom inte fram. Då gick han dit för att boka en tid. I luckan fick han besked om att han var tvungen att gå hem och ringa för boka en tid. Kan de inte börja med att bota  sitt sjuka bokningssystem och sin sjuka inställning till sjuka människor.

Det ända rätta är nog att gå ner till Nova kliniken, de kommer säker att på ett hjälpsamt och vänligt sätt se till så att jag kan fortsätta vara patient där.

P.S Jag såg i tidningen att vårdcentralen bjud in till öppethus. Tänk vad lite valfrihet kan göra.