Intresse av skyddsintressen

Den finns en uttalad ambition att förtäta stadskärnan i Ystad. Ett sätt att få staden att växa är förtäta och förädla stadskärnan och staden. Alternativet är att låta nya stadsdelar växa fram. Det som blir intressant är när gammalt krockar med behovet av att förtäta. Ganska snabbt inser man att i princip varje fastighet är belagd med eller kan enkelt beläggas med restriktioner som begränsar möjligheten till förnyelse. Inte minst beslutet att man inte får riva det minst sagt tråkiga gula tegelhuset på karl den XII gata är ett bra exempel på detta.

Givetvis måste vi bevara det som ger Ystad sin karaktär. Men var går gränserna och till vilket pris.  Förhoppningsvis kommer Fritidsbadet inom några år inte längre ha någon funktion som badhus, Lantmäteriet ska stöpas om och träningshallen bollen kan enkelt ersättas av en ny träningshall i anslutning till den renoverade Österportshallen om några år. Ett helhetsgrepp på området kunde skapat utrymme för något nytt och spännande. Bostäder, kontor m.m.

För att reta sinnet och alla bakåtsträvare har jag gjort två bilder där området är vitt och outforskat. Hur skulle du vilja att området utvecklades?

Tyvärr spelar det ingen roll vilka bilder som du fick och vad du såg för möjligheter.  Byggnaderna och området är nedlusat med skyddsintresse. Bollhusparken är skyddad men hänsyn till fritidsutställningen på 30-talet. Frågan är om det går att ta bort ett skyddsintresse. En kittlande tanke.

Malmö Trendigt

Egentligen skulle jag vilja sätta ett stort frågetecken efter rubriken. Men enligt en artikel om inflyttning till Malmö är det tydligen så att Malmö har blivit trendigt. Det är nu 10  år sedan vi flyttade från Malmö. Jag är förundrad över hur Malmö har förändrats sedan dess och har därför svårt att relatera till Malmö som trendigt.

När vi flyttade kunde man skönja omdaningen av området kring stationen, Västra Hamnen och Malmö Högskola. Det är många personer som har gjort detta möjligt men den som har lyckats positionera sig som hjärnan bakom det här är Ilmar Repalu. Sen hur mycket av denna omvandling som kan tillskrivas en man må vara osagt. Men att han har sett till så att stadsmiljön fått ett lyft bidrar nog en hel del. Sen var nog Bo01 – trots alla skandaler och annat nog en viktig förutsättning. Där satte man ribban för kvalité och design för det nya Malmö. Troligen har Ilmar både läst, hört och sett Richard Florida när han pratar om vad som krävs för att skapa framgångsrika städer. Då är en attraktiv stadsbild en del av receptet.

Utan dessa tankegångar hade man säker börjat i en annan ände. Prioritet ett för en traditionell sosse skulle vara att pumpa in pengar och åtgärder i Rosengård. Ilmar förstod att det inte skulle leda staden framåt på sikt utan bara kasta in Malmö i en nedåtgående spiral.  Istället satsade han på att få en Högskola till Malmö. Det är ytterligare en av Floridas ingredienser.

Nu visar det sig att många unga vill flytta till Malmö. Göteborgarna tycker att Malmö är bättre än Göteborg. Det visar på att Malmö även utåt har lyckats ändra sin image. Vilket är oerhört viktigt enligt Florida. Nu ökar inflyttningen och Malmö föryngras i snabb takt.

Malmö har alla förutsättningar för att lyckas i framtiden. Det som krävs finns på plats. Även om det har tagit 20 år så valde Ilmar Repalu att se förbi de snabba lösningarna att satsa långsiktigt. På sikt kommer det att vara alla Malmö bor till gagn fattig som rik. Under resans gång har han fått ta mycket skit och varit i blåsväder åtskilliga gånger.

I Malmö finns det en Staty av Frans Suell som var en pådrivande kraft för att skapa Malmö Hamn. Han står och blickar ut över den inre hamnen. Frågan är var man ska placera en staty av Ilmar.